నవ వధువుకు వీడ్కోలు

నవ వధువుకు వీడ్కోలు
(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక)

సమీక్షకులు: వేల్పూరి లక్ష్మి నాగేశ్వరరావు

“తల్లిదండ్రుల కన్యాదాన ఫలితం, కనుసన్నల మెలిగే కన్న కూతురికి, స్వయంగా అత్తారింటికి వీడ్కోలు పలకటమే! తల్లిదండ్రుల దీవెనలే నీకు ‘దివిటీలై జీవితమంతా నీ సంసారం లో వెలుగు కావాలి! తల్లి, నిన్ను బాల్యము నుండి ఒక ‘పూల తోటలో అరుదైన, సొగసైన ‘గులాబీ మొక్కలా  పెంచాము, చిన్న ముల్లు కూడా, నీకు హాని చెయ్యకూడదని!
‘అమ్మానాన్నల అనురాగం పుణికిపుచ్చుకున్నవు, ఈనాడు అత్తమామలను దేవతలుగా కొలిచేవు, నీ భర్తతో నిండు నూరేళ్లు పండించుకోరా కన్నా!
నీ బంధు మిత్రుల అనన్య ప్రేమ నీకు అండగా, మా ఆయుష్షు కూడా పోసుకొని, నీ క్రొత్త సంసారం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ, కనిపెంచిన తల్లితండ్రుల, అత్తమామల, కనులవిందుగా ఉంటూ! సంసారం పండించుకో, నా ముద్దుల బంగారు కూతురా! ఇదియే నీ పుట్టినింటి ‘వీడ్కోలు,  మెట్టినింటి కి ‘స్వాగత సుమాంజలులు.!!’తల్లిదండ్రుల మనసు’

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!