బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయ విశిష్టత

విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వేంకటేశ్వర స్వామి గుడి తర్వాత అత్యంత జనాకర్షణ కలిగిన గుడి. బ్రహ్మాండపురాణంలో కనకదుర్గమ్మను శక్తిపీఠంగా వర్ణించారు. కనక దుర్గమ్మ గుడికి ఎలా వెళ్ళాలి? విజయవాడలో కృష్ణానది

Read more
error: Content is protected !!