వారపత్రిక 03-07-2022

3 thoughts on “వారపత్రిక 03-07-2022

 1. cover page is so good & excellent
  articles Rachayitha landariki Telugu
  bhasha meeda manchi pattu,
  mariyu alathi alathi padalatho chakkati
  rachanalu chestunnaru.
  Nenu vrasina navala vundi.
  pampamantara?

 2. అందమైన కవర్ పేజీ
  ఆకర్షనీయమైన రచనలు

  Keep gng team

 3. Thank you Tapasvi Manoharam team for this honor. మా అమ్మ అన్నపూర్ణమ్మ…స్ఫూర్తి ప్రదాత…అమ్మ గురించి ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదాలు – శ్రీ సుధ కొలచన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!