వారపత్రిక 16-05-2021

2 thoughts on “వారపత్రిక 16-05-2021

  1. అలుపెరుగనిపోరాటం అతని నైజం
    వెన్ను చూపని ధైర్యం అతని పట్టుదల
    మృత్యువుకి సైతం దడ పుట్టించే అతని నమ్మకం
    భారతమాత బిడ్డడికి ఇదే నా లాల్ సలాం 🌹🌹🌹

  2. పత్రిక చాలా బాగుంది. సీరియల్స్ అద్భుతం. ఈమధ్య మొదలైన కార్టూన్స్, quotes వల్ల పత్రిక మరింత అందంగా ఉంది.మీ, మా మనోహరం మరిన్ని మార్పులతో మరింత ముందుకు సాగాలి.
    Well done Manoharam team👏👏👏💐💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!