వారపత్రిక 22-05-2022

7 thoughts on “వారపత్రిక 22-05-2022

  1. తపస్వి మనోహరం టీం కు, శ్రీ నిమ్మ గడ్డ కార్తీక్ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. గత రెండువారాలుగా ”మనసు చేసిన న్యాయం” ప్రచురిస్తున్న మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

  2. చాలా బాగా రాశారు లహరి గారు👌👌👏💐

  3. N. లహరి గారి బుద్దం శరణం గచ్చామి చాల బాగా ఉంది. బుద్ధుడి గూర్చి, నేటి పరిస్థితుల గూర్చి బాగా చెప్పారు..

  4. వార పత్రిక, మాస పత్రిక ఇంటికి పంపించ డానికి చందా
    ఏమైనా కట్టవలెనా? దయచేసి వివరాలు తెలుపగలరు. ధన్యవాదములు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!