వారపత్రిక 28-08-2022

3 thoughts on “వారపత్రిక 28-08-2022

  1. ముందుగా స్పూర్తి ప్రదాత గా నాన్నగారు తోట. సోమనాథరావుగారి పరిచయం పత్రికలో ప్రచురించినందుకు కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ గారికీ, ఎడిటర్ టీం కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు 😊🙏🌹🌹
    డేట్పా ఆఫ్స్పో బర్త్ సర్టిఫికేట్, తద్వారా పాస్పోర్ట్ కి కలిగిన ఇబ్బంది తెలియచేస్తూ, వీసా అని వ్రాసాను. పాఠకులు పాస్పోర్ట్ అని అర్చథం చేసుకుని, చదవగలరు. ధన్యవాదములు ☺️🙏🌹🌹

  2. పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు బుజ్జమ్మ గారు 💐💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!