వారపత్రిక 28-11-2021

4 thoughts on “వారపత్రిక 28-11-2021

  1. weekly chala bagundhi ..design is nice …vijaya madam mi mundhu mata chala bagundhi …nijame kada ippudu bandhala personal touch mis avvuthunnam ..chala baga chepparu..kalpana serial bagundhi …manchi book share chesaru vijaya lakshmi madam ……thankyou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!