వారపత్రిక 30-05-2021

3 thoughts on “వారపత్రిక 30-05-2021

  1. ప్రతి వారం కామన్ మాన్ ఏ సెలెబ్రిటీ అని మీరు ప్రచురించే కవర్ పేజీ ఫోటోలు చాలా బాగున్నాయి. రాధ ప్రణయం స్టోరీ చాలా బాగుంది.. రచయితలు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా రచనలు చేస్తున్నారు. థాంక్యూ తపస్వి అండ్ టీం🙏👏👏💐

  2. Good improvement. పత్రిక చాలా కలర్ ఫుల్ గా ఉంది. సీరియల్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి.
    Congrats dear Manoharam💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!