నా తిరుప్పావై

2 thoughts on “నా తిరుప్పావై

  1. అద్భుతమైన రచన సర్….. చాలా బాగా రాశారు.. పాడుకోవడానికి అనుకూలంగా… నడక సాగింది… అభినందనలు సర్👌👌👌👏👏👏🌹🌹🌹🤝🤝🤝🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!