శివప్ప

శివప్ప (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:యాంబాకం ఒక అడవిలో ఒక భోయవాడు పేరు “శివప్ప” చిన్న గుడిసె వేసికొని కాపరం ఉండే వాడు. అతనికి ఇద్దరు భార్యలు గంగమ్మ,

Read more

శేష జీవితం

శేష జీవితం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వడలి లక్ష్మీనాథ్. “అక్కయ్య! ప్రసాదు నీకు కూడా ఫోన్ చేశాడా?” ఫోనులో అడిగాడు అన్నపూర్ణను పరంధామయ్య. ఆ చేసాడురా! అదే

Read more

రంగుల ప్రపంచం

రంగుల ప్రపంచం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:  డా.జె.చలం. అదొక అగాధం. భయంకరమైన చీకటి. ఎంత అరిచి గీపెట్టినా నాగొంతు నాకే వినబడలేదు. నా శరీరం నా స్వాధీనంలో

Read more

ఎవరి సోది వారిది

ఎవరి సోది వారిది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి పరిసరాలు సర్వే చేస్తున్న దోమని చూసి, ఏమిటి వదినా! పుల్లారావు గారింటి నుంచి పెంటారావు

Read more

గృహ అలంకరణ

గృహ అలంకరణ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: నారు మంచి వాణి ప్రభాకరి మనిషి కి జీవితంలో ఆవాసం అవసరం ఎంతో ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆధునిక జీవన విధానంలో బహుళ

Read more

కన్నవారికి కడుపు కోత

కన్నవారికి కడుపు కోత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: తిరుపతి కృష్ణవేణి ఉన్నత విద్య కొరకు కొంతమంది యువతీ యువకులు విదేశాలకు, లేదా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్,సైంటిస్టులుగా,

Read more

మా ఊరు

మా ఊరు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: ఆకుమళ్ల కృష్ణదాస్ అనుకోని విపత్తుల వల్ల అయిన వారందరికీ దూరంగా వున్నాను. ఆప్తులను ఆత్మీయులను కూడా పోగొట్టుకున్నాను. ఎందుకో రాత్రంతా అమ్మానాన్నలే

Read more

వాస్తు-వాస్తవం ఎంత?

వాస్తు-వాస్తవం ఎంత? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: కార్తీక్ దుబ్బాక రామనాధం ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని ఊర్లో మంచి సెంటర్ చూసి ఒక 4సెంట్ల స్థలం కొన్నాడు. స్థలం కొనేటప్పుడు

Read more

చీమలచరిత్ర

చీమలచరిత్ర (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: యాంబాకం  మానవుడు దేవుడు తో మాట్లాడి నాడో లేదో తెలియదు కానీ! చీమ శివుని వద్దకు పోయి ఒక వరం అడిగినందట స్వామి నేను

Read more

మాటల్లో నీతి

మాటల్లో నీతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి  మాటల్లో తియ్యదనం చేతల్లో ఉండదు. మాట మంచితనంలో గొప్పతనం ఉండదు. చేతల్లో చూపించు నీ మంచితనాన్ని.

Read more
error: Content is protected !!