సంక్రాంతి e -కవితాసంకలనం 2024

2 thoughts on “సంక్రాంతి e -కవితాసంకలనం 2024

  1. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో సరి కొత్త క్రాంతి మనందరి జీవితాల్లో రావాలని కోరుకుంటూ.. తపస్వి మనోహరం కార్యనిర్వాహకులకు, కవి మిత్రులకు, పాఠక దేవుళ్ళకు ఆత్మీయ నమస్సులు.. 🙏👏🤝💐💐✍️📚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!