తప్పు ఒప్పు

తప్పు ఒప్పు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు నిజాయితీ గా బతకడమే ఒప్పు చేయకు ఎన్నడూ తప్పు తప్పు చేస్తే తప్పదు ముప్పు నిజం ఎప్పుడూ

Read more

పల్లెటూళ్ళు

పల్లెటూళ్ళు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మేక.సురేష్ కుమార్ పల్లెటుాళ్ళు దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అనుబంధాలకు నిలయాలు సుఖసంతోషాలకు నెల వులు పచ్చటి పైరు పంటలు చల్లటి పైరగాలులు కల్లా కపట మెరుగని

Read more

కనకం వంట

కనకం వంట (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : లక్ష్మి శైలజ మాఇంట్లో వంటమనిషి కనకం చేసిన ఆ తీపు పదార్థం మా పొట్టలో చేయించింది నాట్యం టి.వి. షో లో  పెద్ద

Read more

మంచి మాట

మంచి మాట (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ మన మంచితనం బలహీనత కారాదు ఎదుటి వ్యక్తికది బలముగా మారరాదు చేసే పని మీద నమ్మకము సడల రాదు

Read more

తెలుగు భాష

తెలుగు భాష (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ మన మాతృ భాష మన కన్నతల్లి  భాష తేనెకన్న తియ్యనైనది మన తెలుగు భాష పాయసము కన్న పాలమీగడ కన్న

Read more

హరివిల్లు

హరివిల్లు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నాగ రమేష్ మట్టపర్తి ఓటు విలువ ఇకనైనా తెలుసుకో…..!!!      ఓ… భారత పౌరుడా…! అందుకోకు నోటు అమ్ముకోకు ఓటు అది భవిష్యత్తుకు చేటు

Read more

యుద్ధం

యుద్ధం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వనపర్తి గంగాధర్ రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయాయి పాలకులలో అత్యాశలు పెరిగాయి ధన గర్వంతో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నారు రక్త దాహంతో రంకెలు వేస్తున్నారు

Read more

నానీలు

నానీలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చింతా రాంబాబు శిశిరం తొంగిచూసింది ఆమెకు కష్టాలు మేఘాల్లా కమ్ముకున్నాయి బడి మురిసిపోతుంది పూర్వ విద్యార్థి తనను ఆదరించటం చూసి. సూర్యుడు కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి

Read more

చదవడానికి ఎందుకురా తొందర?

చదవడానికి ఎందుకురా తొందర? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వేల్పూరి లక్ష్మి నాగేశ్వరరావు ‘”చదవడానికి ఎందుకురా తొందర? ఎదర బతుకంతా చిందర వందర, అన్న వాక్యాలు అక్షర సత్యాలు ‘విద్యారంగం లో

Read more

మామ సరసం

మామ సరసం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం సైకిల్ తేవోయ్ మామో, మామ సరదాగా పోదాము మామో మామ మలుపు గిలుపు తిరగాలి మనిషోస్తే ఒరగాలి సైకిల్ తేలేను పిల్లోపిల్లా

Read more
error: Content is protected !!