ఆశ్విజ

ఆశ్విజ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యోదయానికి ముందే మంచు రగ్గును చిల్చు కుంటూ సూర్య కిరణాలు, వాటి తో పాటు కారు హెడ్ లైట్స్

Read more

ఆమె నాకాదర్శం

ఆమె నాకాదర్శం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్   ప్రతిరోజు కాలేజి కి వెళ్ళే దారిలో సీతంపేట బజారు దగ్గర దుర్గాగణపతి గుడి వద్ద కూర్చున్న పూలమామ్మని ఒకసారి పలకరించటం 

Read more

చిట్టితల్లి హృదయ స్పందన

చిట్టితల్లి హృదయ స్పందన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొత్త ప్రియాంక స్నిగ్ధ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ముగ్ధ మనోహర రూపం చిట్టి తల్లిది. నాలుగవ తరగతి చదువుతూ అల్లరి తుంటరి పిల్ల.

Read more

చెదిరిన కళ

చెదిరిన కళ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత.కోకిల నా మనసు పిల్లలపై గుంజుతుoది. ఇద్దరమే వున్నాం  రిటైర్డ్ అయ్యాము వయసు పైబడుతుoది. ఇద్దరెే ఉండాలంటే చాలా బాధగా ఉంది. పిల్లలు

Read more

అమ్మ తోడిన మంచి నీళ్ళ బావి జ్ఞపకాల చారికలు

అమ్మ తోడిన మంచి నీళ్ళ బావి జ్ఞపకాల చారికలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:ఎల్.నిర్మలరామ్ ఒక్కోసారి కాలగమనం లో వెనక్కి చూస్తే కొన్ని కొన్ని మనసుని తట్టే క్షణాలు ఉంటాయి… సరిగ్గా

Read more

మళ్ళీ పుట్టిన మా చిట్టి తమ్ముడు

మళ్ళీ పుట్టిన మా చిట్టి తమ్ముడు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి  “అమ్మో! అమ్మో! గుడ్లు తేలవేసేశాడు! భగవంతుడా! ఇప్పుడేంచెయ్యాలి? ఏమీ పాలిపోవడంలేదు. కాళ్ళు ఆడడం లేదు” అని

Read more

భారమైన బాల్యం

భారమైన బాల్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎస్.ఎల్.రాజేష్ పేషెంట్ల తో హాస్పిటల్ రద్దీగా ఉంది. రోగులు వచ్చి నాతో వాళ్ల బాధలు చెప్పుకుని మందులు రాయించుకుని వెళ్తున్నారు. వైద్యునిగా నా

Read more

ద్వేషం   

ద్వేషం    (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి “హలో  వెంకట్రావేనా మాట్లాడేది  నేను  గోపాలరావునయ్యా గుర్తున్నానా ?” “అదేనోయ్ మనమిద్దరం ఇరవై ఏళ్ల  క్రితం విజయవాడలో ఎరువుల

Read more

శ్రీరస్తూ.. శుభమస్తూ

శ్రీరస్తూ.. శుభమస్తూ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి తోట “జాహ్నవి” స్మితకి  పెళ్లిచూపులలో పెళ్లి కోడుకును చూడగానే.”అరడుగుల  బుల్లెట్…” పాట పాడుకోవాలనిపించింది. తరువాత ఆ సంబంధం కట్నకానుకలు దగ్గర తప్పిపోతే…

Read more

అనుకోని అతిథి

అనుకోని అతిథి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కందర్ప మూర్తి అగ్రహారం బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు, చేతి వృత్తులు, వ్యవసాయ రైతన్నలతో సందడిగా కనబడేది. గ్రామం చుట్టూ పచ్చని వ్యవసాయ భూములు  ఫల పుష్ప

Read more
error: Content is protected !!