మనోహరి జనవరి మాసపత్రిక2023

2 thoughts on “మనోహరి జనవరి మాసపత్రిక2023

  1. కార్తీక్ గారికి, సంపాదక వర్గానికి, రచయిత్రులకు….
    మనోహరి అంతర్జాల మహిళా మాస పత్రిక శుభారంభ అభినందనలు 💐💐💐
    మొదటి సంచికలో నా కథానిక మయూరి ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదములు 🙏🙏🙏
    శివరంజని

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!