మాతృహృదయం

మాతృహృదయం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ ఒరే కాముడు అమ్మ చెప్పింది వినరా. మనుషులంతా ఒకటే. అందరిలోను ప్రవహించేది ఎర్రటి రక్తమే. కులమతభేదాలు మనం కల్పించుకున్నవే.

Read more

రాలిన కాయ ఊరగాయ

రాలిన కాయ ఊరగాయ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యుడు కంటే ముందు పోటీగా పూర్ణమ్మ  గబ గబ లేచి ఇంటిపనులు చేస్తుంది దేముడి పూజ

Read more

సమేతల చాతుర్యం

అంశం: సస్పెన్స్/హాస్యం సమేతల చాతుర్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎల్. నిర్మలరామ్ ఒక హాస్యప్రదమైన శీర్షిక రాద్దామని ఉత్సహంతో గంట నుండి ఆలోచిస్తున్నాను అన్న చోరువే గానీ అక్షరపు

Read more

మతిమరుపు మాలోకాలు

అంశం:సస్పెన్స్/ హాస్యం మతిమరుపు మాలోకాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎన్.లహరి ఓ చల్లటి సాయంత్రం. ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి బయలుదేరాడు సత్య. దారిలో మాయదారి మతిమరుపుతో ఇల్లు మర్చిపోయి.

Read more

గమ్యం

అంశం:సస్సెన్/హస్యం గమ్యం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పుష్పాంజలి హే వస్తున్నావా లేదా రాత్రికి చెప్పు ఆనీల అయ్యో నీకు ఏమైనా పిచ్చి అంతా రాత్రిలోనా అయితే నన్ను మరిచిపోయి

Read more

మేక వన్నె పులి

అంశం: సస్పెన్స్ మేక వన్నె పులి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సాధనా! అంటూ పిలిచాడు కార్తీక్. హా కార్తీక్ చెప్పు ఏంటి మంచి హుషారుగా ఉంది బండి

Read more

బస్సు ప్రయాణం

అంశం:సస్పెన్స్/హారర్ బస్సు ప్రయాణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ రవి రోజులాగే ఆఫీసుకు వెళ్ళడానికి బస్సు స్టాపుకు చేరుకున్నాడు. ఒక్క నిమిషంలో నలభై ఆరు గురు

Read more

మానస

అంశం : సస్పెన్స్/ హాస్యం మానస (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : ఆకుమళ్ల కృష్ణదాస్ పండక్కి పట్టుచీర తేలేదని జుట్టుపట్టి లాగిందేమో.. సూర్యదేవుని సతీమణి, అరగంట ముందే వచ్చాడు

Read more

మనవళ్ళ ప్రేమ

అంశం: సస్పెన్స్ మనవళ్ళ ప్రేమ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి అండరిలాగానే నేను పెరిగి ఉండవచ్చు. అందరి లాగానే నాకూ అన్నీ జరిగి ఉండవచ్చు.

Read more

నాకు దయ్యం అంటే భయం

అంశం: సస్పెన్స్ “నాకు దయ్యం అంటే భయం” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: యాంబాకం ఒక తమాషా చెబుతా వినండి నే చెప్పేది వినండి! మా అక్కకు పెళ్ళి చేసి

Read more
error: Content is protected !!