ఓ యువత

ఓ యువత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మాధవి బైటారు “దేవి తనయ” జలజల పారే సెలయేరులా పరవళ్ళు తొక్కే  నదిలా ఉత్సాహం ఉరకలు వేసే ఓ యువత స్వామి

Read more

నీ జతగా

నీ జతగా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సుశీల రమేష్ గాలికి గంధము పూసే నీ మాటల పరిమళం కోసం నా మనసు పడే ఆరాటం నీకు కనబడలేదా నా

Read more

శ్రీమంతపు బొమ్మ

శ్రీమంతపు బొమ్మ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: అలేఖ్య రవికాంతి సిరులొలికే సీతమ్మ సొగసుగా రావమ్మ వెన్నెల కాంతుల కలువల పుత్తడి బొమ్మ కమ్మని కానుక  నీ వంశానికి ఇవ్వమ్మ

Read more

ఉడుత ఉడుత ఉష్

ఉడుత ఉడుత ఉష్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: యాంబాకం ఉడుతలు బాబోయ్ ఉడతలు గోడల మీద చిట్టి చిట్టి నడక కొమ్మల మీద గబ గబ పరుగు దౌడులు

Read more

నిమిత్తమాత్రుడను

నిమిత్తమాత్రుడను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మహేష్ వూటుకూరి కుప్ప తొట్టిలో బిడ్డడు ఏ కన్న తల్లి బిడ్డడో ఆ తల్లికి ఏ కష్టమొచ్చిందో జాలి తలచి జోల పాడాను

Read more

పుస్తకరాజం

పుస్తకరాజం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: డా.అడిగొప్పుల సదయ్య ఆ.వె. నలువరాణి రూపు-నజ్ఞానమును బాపు చేతి యందు భూష చెడుగు నాపు సాధు గోవు చేపు- సకలవిద్యల కాపు అఖిల

Read more

ఓ మనిషి నీ మనుగడ

ఓ మనిషి నీ మనుగడ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సరిత రవిప్రకాష్ ఓ మనిషి నీవు శాశ్వతం అనుకుంటున్నవా ఈ భూమిపై, మానవత్వం లేని నీవు సమాజంలో, నీ

Read more

ఆ.. నలుగురు

ఆ.. నలుగురు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లోడె రాములు కోరిక ఆవిరి కానంత వరకు కాంతి తగ్గదు కొందరి జీవితాలకు సూర్యుడే వెలుగు దీపం నేటికీ సూర్యకాంతి తప్ప

Read more

ఒంటరి పయనం

ఒంటరి పయనం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లగిశెట్టి ప్రభాకర్ పుడమిన నేనొక్కడినేనని ఎగరేసే పుర్రెలలో నివురుగప్పి నిలిచిన అహంకార జ్వాలలు అంబరాన్ని అంటే నయనాలు మొలచిన మృగాళ్ల శృంగాలు

Read more

కన్నీళ్లు

కన్నీళ్లు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : మాధవి కాళ్ల గొడకి మనసు ఉండదు.. దానికి  ఏ బాధలు , కన్నీళ్లు ఉండవు.. నాకు నేనే ఆ గోడను అయితే 

Read more
error: Content is protected !!