సహస్ర కవిమిత్ర త్రిపుర సంగమం

సహస్ర కవిమిత్ర త్రిపుర సంగమం (పుస్తక సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి పుస్తకం పేరు: సహస్ర కవిమిత్ర త్రిపుర సంగమం రచన: చర్ల

Read more

పంచతంత్ర కథలు (పుస్తక సమీక్ష)

పంచతంత్ర కథలు (పుస్తక సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: మాధవి కాళ్ల పుస్తకం పేరు: పంచతంత్ర కథలు రచయిత: కె. రవికుమార్ పంచతంత్రం అంటే పంచ అంటే

Read more

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష)

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: బాలపద్మం కథ: నాకు దెయ్యం పట్టింది కథారచయిత: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ చాలా బాగా హృదయ స్పందన

Read more

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష)

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షకులు: కార్తీక్ నేతి రచన: కార్తీక్ నిమ్మగడ్డ అప్పటిలా లేదు సమాజం కాని నాటి తీరు యొక్క ప్రభావాలు

Read more

తాళపత్ర నిధి (పుస్తక సమీక్ష)

తాళపత్ర నిధి (పుస్తక సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షకురాలు: కొత్త ప్రియాంక (భానుప్రియ) రూపకర్త: మైథిలీ వెంకటేశ్వర రావు గారు నా సమీక్ష  “తాళపత్ర నిధి”మహ పుస్తకం పైన

Read more

వీడని గ్రహణం

వీడని గ్రహణం (కథ సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షలు : ఎస్. ఎల్.రాజేష్ కథ: నాకు దెయ్యం పట్టింది రచన : కార్తీక్ నిమ్మగడ్డ ఎందరో మహిళల రోజు

Read more

నా కోడలు బంగారంగాను (కథ సమీక్ష)

నా కోడలు బంగారం గాను (కథ సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షకురాలు : సావిత్రి కోవూరు నేను సమీక్ష వ్రాసే కథ “నా కోడలు బంగారం గాను”, రచయిత్రి

Read more

రెక్కలిరిగిన పక్షులు చెప్పే జీవిత సత్యం

రెక్కలిరిగిన పక్షులు చెప్పే జీవిత సత్యం (కథ సమీక్ష ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షలు: యాంబాకం రచన : లహరి      ఇక్కడ పాత్రలు పాత్రధారులు కథ చదివేటప్పుడు

Read more

పురుషోత్తముడి ఫోటో

పురుషోత్తముడి ఫోటో (కథా సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్ష: పరిమళ కళ్యాణ్ రచయిత: యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఈ కథ 1970s లో కథ అన్నారు కాబట్టి, అప్పటి పరిస్థితులకు

Read more

చెంచా వేదన

చెంచా వేదన (కవితా సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షలు: బాలపద్మం రచన: రాధ ఓడూరి గారు ఇతివృత్తం బాగుంది. ఎన్నో రకాలుగా, చంటి పిల్లాడు దగ్గర నుంచి, ముసలివారు

Read more
error: Content is protected !!