గోదారి ఊసులు 24-05-2023

3 thoughts on “గోదారి ఊసులు 24-05-2023

  1. మన తపస్వి మనోహరానికి హృదయపూర్వక అభినందనలు💐💐💐💐💐💐💐

  2. చాలా చాలా బాగుంది గోదారి ఊసులు కొత్త పత్రిక. అభినందనలు మొత్తం టీమ్ కు. ఇందులో నా ఆర్టికల్ రాజకీయ క్రీడా రంగస్థలం అను పేరిట నేను రాసినది వచ్చినందుకు, ఇంతగా కవులను ప్రో స్త హిస్తున్నందుకు హృదయ పూర్వక ధన్యవాదములు. ఈ పత్రిక ఇలాగే ఎన్నో మంచి కవితలు, కథనాలతో మంచి పేరులోకి రావాలని కోరుకుంటూ
    నమస్తే. దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!