ఋణానుబంథేన

ఋణానుబంథేన (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ మీ అమ్మ పోయిందని మామయ్య కూతురు గాయత్రి ఫోన్ లో చెప్పగానే వెంటనే లండన్ నుంచి ప్రకాశం ఇండియా

Read more

అమావాస్య వెలుగులు

అమావాస్య వెలుగులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి హాయ్ కావ్య, ఇంకా ఎంత సేపు? కాలేజికి టైం అయ్యింది. రా తొందరగా అంటూ

Read more

ఆలోచన అమృతము

ఆలోచన అమృతము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి సూర్యోదయం వేళ పిల్ల గాలి వెంట వస్తుంటే లాంగ్ డ్రైవ్ ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది..అదే కవి

Read more

మూగజీవాలు

మూగజీవాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: VT రాజగోపాలన్ హలో! సార్..మిమ్మల్నేనండీ.. ముందు నుంచి ఓ తియ్యటి పిలుపు. వెనక్కి తిరిగి చూశాడు, ఎక్కడో దూరంగా వస్తున్నారు, ఎవరో,

Read more

ఒకటే జిందగి

ఒకటే జిందగి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి మనిషికొక జిహ్వ, జిహ్వకొక రుచి, మనసుకొక కోరిక, తీరదేమో అన్న వేదన, కంటి మీద

Read more

వానలు-వరదలు

వానలు-వరదలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కొల్లూరు నాగమణి రామాపురంలో రంగయ్య ఓ మధ్య తరగతి రైతు. తలిదండ్రులు కాలంచేసేసినా, తన ఊరిలో చాలామంది పట్నానికి వలసపోతున్నా

Read more

ప్రేమ బంధం

ప్రేమ బంధం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల కౌసల్యా సుప్రజా రామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉద్దిష్ట నరశార్ధూలం కర్తవ్యం దైవమాణ్నీకం. అంటూ సుప్రభాతం పాడుతూ

Read more

ప్రేమించు ప్రేమకై!

ప్రేమించు ప్రేమకై! (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం.వి.చంద్రశేఖరరావు అనురాగ్ వెక్కివెక్కి ఏడుస్తున్నాడు. మీ ఋణం ఎన్నిజన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేనిదని, గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్నాడు. ఎదురుగుండా రామారావు శవం వుంది. పీపీయీ

Read more

పవిత్ర బంధం

పవిత్ర బంధం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాధ్ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చిన కొడుకు రామంతో డెబ్బై ఏళ్ళ సావిత్రమ్మ నా మాట

Read more

మాటల్లేవు

మాటల్లేవు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: VT రాజగోపాలన్ సుభద్ర ఉదయం ఐదింటికే లేచి రోజువారి పనులను పూర్తి చేసుకుంటూ. అబ్బా, ఈయనేంటి ఇంకా లేవకుండా. ఏమండోయ్ గంట ఏడవుతుంటే

Read more
error: Content is protected !!