స్థిత ప్రజ్ఞత

స్థిత ప్రజ్ఞత

(తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)

రచన: శనగపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు

చనిపోతామని ముందే తెలిస్తే అది నిజంగా వరమే
చావబోయే వాడు మంచి పనులు చేస్తాడు
చివరిదశ దాపురించే సరికి
నలుగురి మేలు కోరతాడు
తను చెడ్డవాడే అయినా ఎక్కువ కాలం
జీవించడని అందరికి మంచే చేస్తాడు
కుటుంబ సభ్యులతో ఆత్మీయానురాగాలతో గడుపుతాడు.
ప్రేమాభిమానాలతో పరస్పర సానుభూతి పొందుతూ జీవనం సాగిస్తాడు
తనవారికోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్దపడుతాడు
ఆధ్యాత్మిక చింతన అలవడి
భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు.
సామాజిక సేవచేస్తూ తరిస్తాడు
దానధర్మాది కార్యాలు చేస్తాడు
కుటుంబ గౌరవాన్ని నిండుగా పెంపొదిస్తాడు
పిల్లలకు ప్రేమతో నీతి బోధలు చేస్తాడు
మానవత్వం మూర్తీభవించిన మంచి
మనీషిలా మూర్తీభవిస్తాడు.
జాతస్య ధ్రువం మరణంఅన్నట్లు
పుట్టిన వారికి మరణం తప్పదు
మరణించిన వారు మరలా పుట్టక
తప్పదన్న స్థితప్రజ్ఞతతో జీవిస్తాడు
భగవంతుడు మెచ్చి చివరికి
ఆయుర్ధాయము పెంచవచ్చు

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!