ఎదురింట్లో ఏమైందో..?

ఎదురింట్లో ఏమైందో..? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీ సుధ కొలచన సుధ, రవిలది బెంగళూరులో కొత్తకాపురం. వారి ఎదురింట్లో ఉండేవారు శంకరంగారు, భవానీ గారు. అచ్చంగా సుధ

Read more

ముదావహం

ముదావహం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :డా ॥ భరత్ కుమార్ ఉప్పులూరి ఓ వర్ష కాలపు సాయంత్రం, ఆకాశం అంతా ముసురుతో నిండిపోయింది. భరద్వాజ ఆఫీస్ లో

Read more

ఇక వేళైంది

ఇక వేళైంది(కవితా సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీ సుధ కొలచన సమీక్షకులు: బిక్కి కృష్ణయ్య శ్రీ సుధ కొలచన కవిత బాగుంది. మంచి feel ని

Read more

నేనండి మీ భార్యను

నేనండి మీ భార్యను (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆరుణ తోలేటి వరహాల రావుకి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ సంబరాన్ని స్నేహితుల సమక్షంలో జరుపుకుని ఆనందంగా

Read more

పేర్లు

పేర్లు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)   రచన:ఉదయప్రసాద్    కొంతమందంటుంటారు ‘ఈ కాలం పిల్లలు చాలా తెలివైనవాళ్లు, అస్సలు మాట్లాడలేము వాళ్ళతో’ అని. ఈకాలం ఆ కాలం అని

Read more

ఎవరు గొప్ప

ఎవరు గొప్ప (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:శనగపల్లిఉమామహేశ్వరరావు పూరీరికా అనే ఓచిన్న రాజ్యం ఉంది. ఆరాజ్యంలో తపస్సు చేసుకునే ఋషులు ఎందరో వున్నారు. ఆరాజ్యంలో శాంతి, దయ ధర్మం,

Read more

నా ఘోర తపస్సు

నా ఘోర తపస్సు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఉత్కర్ష టీవీలో స్క్రోలింగ్, టీవీ సీరియల్స్ బ్యాన్ చేసారు అని. ఆ న్యూస్ చూసిన మా అత్త, ఆడబిడ్డ

Read more

కారడివిలో మూడు రోజులు

కారడివిలో మూడు రోజులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఉత్కర్ష ఎపుడో దరఖాస్తు చేసుకున్న నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఛానల్ లో రిపోర్టర్ ఉద్యోగంమంట మెయిల్  లో సారాంశం. ఎగిరి గంతేసి

Read more

దుర్గాలోచన

దుర్గాలోచన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)  రచన: భామ     ఓర్నీ అసాథ్యం కూలా! దుర్గా! నీది దురా లోచనే!నాలుగో క్లాసు పాసవటానికి నాలుగు పదుల సార్లు డింకీ లు కొట్టిన మన

Read more

అనుకుంటే అనుకోని

అనుకుంటే అనుకోని (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన – మాధవి బైటారు ” దేవి తనయ” ఆఫీసులోకి అడుగుపెట్టగానే కావ్య ని అందరూ చుట్టుముట్టారు. అభినందనలు ,పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతుంటే అందరికీ

Read more
error: Content is protected !!