బాధ్యత

బాధ్యత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అద్దంకి లక్ష్మి    గోపాల్ రావు గవర్నమెంట్ లో క్లర్కుగా పనిచేసేవాడు. ముగ్గురు పిల్లలు పెద్దమ్మాయి సీత పన్నెండో తరగతి, రెండోవాడు శీను టెన్త్

Read more

“బావ మనసు బంగారం”

“బావ మనసు బంగారం” (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : శ్రీ విజయ దుర్గ. ఎల్ “మాఘమాసం ఎప్పుడు వస్తుందో!” అంటూ.. పాట పాడుకుంటూ గెంతుకుంటూ వెళ్తున్న, రాణిని తన స్నేహితురాలు

Read more

సిగ్గు లేకుండా తినండి

సిగ్గు లేకుండా తినండి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నందగిరి రామశేషు “వేంకట్రామన్ అయ్యంగార్ ఆంధ్రాలో స్థిరపడిన తమిళులు”. ఆయనకి ఒక్కడే కొడుకు, నరసింహన్, యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్. అతనికి కొత్తగా పెళ్ళైంది.

Read more

వ్యాఖ్య వర్క్ షాప్

వ్యాఖ్య వర్క్ షాప్ కిరణ్ సత్యవోలు తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ గారి సహకారంతో EarHook నిర్వహించిన రైటర్స్ వర్క్ షాప్ ‘వ్యాఖ్య -2’ ఎంతో ఆలోచనాత్మకంగా,

Read more

గోగుపువ్వు

గోగుపువ్వు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీసుధ కొలచన కొమ్మాకొమ్మకు గుమ్మాడి మొగ్గలు వేసాయి గుమ్మాడి మొగ్గలు విచ్చీ గుమ్మాడి పువ్వులుగ పూసాయి గుమ్మాడి గోగూ పూలవి గుమ్మాడి కిలకిలా నవ్వాయి

Read more

నా పల్లెటూరు(పాట)

నా పల్లెటూరు(పాట) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వరలక్ష్మి యనమండ్ర నా పల్లెటూరూ నన్నూ బిలిసిందీ నే బయలుదేరూతా తెల్లారిందీ. !!నా!! ఊరీకి ఒక మూలా సెరువొకటీ ఉండేదీ సెరువు గట్టుమీదా

Read more

పువ్వులు(బాల పంచపదులు)

పువ్వులు(బాల పంచపదులు) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వరలక్ష్మి యనమండ్ర సన్నాయి పాటల పున్నాగపూలు భూమాతను తాకేను పారిజాతాలు సాయంత్రం పూయును చంద్రకాంతలు చంద్రకాంతికి మురియు కలువపూలు సూర్యుని కాంతికి విరియు

Read more

మహిళాసాధికారత

మహిళాసాధికారత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పి.ని.వి.యన్.రాజకుమారి సృష్టి లోన వింతలెన్నో చూడరా ఆడపిల్ల అద్భుతము సోదరా || సృష్టి || ఓర్పు తోడ మురిపించెడి అమ్మరా తోడు నీడ ఉండేటి భార్యరా

Read more

జాతీయ పక్షి-నెమలి(బాల పంచపది)

జాతీయ పక్షి-నెమలి(బాల పంచపది) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీ సుధ కొలచన కరిమబ్బు చూసి మురిసె నేను, నాట్యమునే చేయగలను నేను, పురివిప్పి ఆడే నెమలిని నేను, ఎన్నెన్నో వర్ణాల

Read more

చదువు

చదువు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన:పి.వి.వి.యన్.రాజుమారి జ్ఞానము తెలివిని కూర్చునది సత్యమసత్యము తెలుపునది సద్గుణములనే పెంచునది విద్యకు సాటి ఏమున్నది||2|| పూర్వపు గురువులు పంచెనుగా వేద పురాణ శాస్త్రములూ పెంచెను మనిషిలొ

Read more
error: Content is protected !!