వారపత్రిక-20-02-2022

3 thoughts on “వారపత్రిక-20-02-2022

  1. చాలా చాలా సుందరంగా ఉంది. కవుల మనోభావాలు అద్భుతం

  2. నేను రాసిన జ్ఞాపకాల దొంతరలు అనే కవితను ప్రచురించినందుకు 🌹తపస్వి మనోహరం’🌹 టీంకు ధన్యవాదాలు🙏

  3. పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు భరణి సేన్ గారు మరియు సుప్రజ గారు💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!