దీపావళి ఆధ్యాత్మిక కవితల పోటీ ఫలితాలు

తపస్వి మనోహరం (అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) మరియు శ్రీమతి చెరుకు శైలజ గారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో.. చెరుకు మురళీధర రావు గారి స్మారక దీపావళి ఆధ్యాత్మిక కవితల పోటీ ఫలితాలు.. మొదటి

Read more
error: Content is protected !!