సిసి కెమేరా

సిసి కెమేరా రచన: మంగు కృష్ణకుమారి ఓసీ సీ.సీ , చాపకింద నీరులా ఎలా వచ్చేవో! అభద్రత బతుకుల వాళ్లం! మమ్మల్ని మేమే వంచించుకొనే వాళ్లం! దొంగలని పట్టిస్తావని, నిశ్చింతగా ఉండొచ్చని నిన్ను

Read more

కనువిందు

కనువిందు రచన: కాకు మాధవిలత పచ్చ పచ్చని పంట చేలు జల జల పారు జలపాతాలు కనువిందు కనువిందు కనువిందు రంగు రంగుల హరివిల్లు రంగు రంగుల పూలు కనువిందు కనువిందు కనువిందు

Read more

చైతన్య సంద్రం

చైతన్య సంద్రం రచన: వనపర్తి గంగాధర్ నిశ్శబ్దం నిజంగా ఓ శిక్ష మాటలకు చెల్లు చీటి నిశ్శబ్దం భయంకరమైనది నిశ్శబ్దం గుండె గొంతుకల మధ్య చెలరేగిన అంతుపట్టని వ్యధ నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం లేకుండా

Read more

ఎటు పోయెనో

ఎటు పోయెనో రచన: యాంబాకం ఆడపడుచుల నొదుటబొట్టు ,కళ్ళకు కాటుక, రెండు చక్కని జడలు, జడలో పువ్వులు అందమైన పైటా పావడ సాంప్రదాయం ఎటుపోయెనో… కల్పనా! నానమ్మ చేతి రోకటి పచ్చడి ,అమ్మమ్మ

Read more

ఆడజన్మే శాపమా?

ఆడజన్మే శాపమా? రచన: పద్మావతి పి ఆడి పాడే అల్లరియై ఆడపిల్లగా పుట్టాను లేడీ లా గెంతులు వేస్తూ నవ్వులతో కేరింతలతో అందం ఆనందం నాదేనని పొంగిపోయాను.. ఎప్పుడొచ్చిందో ఏమో నాకే తెలియదు

Read more

ఓ దేవుడా… నాకెందుకు ఈ శిక్ష

ఓ దేవుడా… నాకెందుకు ఈ శిక్ష రచన: జీ వీ నాయుడు ప్రేమ… చూస్తే రెండక్షరాలే భరిస్తేనే.. ఘాడత తెలిసేది ఎందుకు దాని జోలికి వెళ్ళానో బోధ పడక బాదుకుంటున్నా ఆహారం తినాలనే

Read more

అలుపెరగని గానానికి… అక్షరాభినందన

అలుపెరగని గానానికి… అక్షరాభినందన రచన: వెంకటశాస్త్రి అలుపెరుగని సుమధుర గాన ప్రవాహం బాలుపాటవిన్న ప్రతి మది అయ్యేను దాసోహం కీర్తి ఎంత సాధించినా కించిత్ లేదు గర్వం ఆబాల గోపాలానికి ఆయనపాటంటే పర్వం

Read more

నివాళి

నివాళి రచన: పద్మజ రామకృష్ణ.పి సరిగమల పూల తోటలో సుస్వర రాగాలు పలికించి ప్రతి అక్షరాన్ని పూల పల్లకిలో మోసిన మహానుభావా.బాలు మీరు పరచిన పదాల మాలికలు మీ జాడ దొరకక..కన్నీరుతో తడిచిపోతున్నాయి..

Read more

మరణాంతరం జీవించు

మరణాంతరం జీవించు రచన: చింతా రాంబాబు ఉన్నవాటితో తృప్తిపడు లేనివాటి కోసం ఆశపడకు సాధించే ఆశయాలను నీ మనసులో రగిలించు.. లేని బంధాల కోసం ఎదురుచూసి ఉన్న బంధాలను వదులుకోకు లేని వారిని

Read more

నెలరాజు కోరిక

నెలరాజు కోరిక రచన: ఆర్కా నింగి నున్న నెలరాజు… కొలను నున్న కలువను వలచినాడు… తొలిచూపులో వలచానన్నాడు.. కలువను తన కౌగిట బంధించ మనసైనదన్నాడు… కలువ సాంగత్యమున కరిగెదనన్నాడు… ప్రియమారా ముద్దుల తడిలో

Read more
error: Content is protected !!