ఎటు పోయెనో

ఎటు పోయెనో

రచన: యాంబాకం

ఆడపడుచుల నొదుటబొట్టు ,కళ్ళకు కాటుక, రెండు చక్కని జడలు, జడలో పువ్వులు అందమైన పైటా పావడ సాంప్రదాయం ఎటుపోయెనో… కల్పనా!

నానమ్మ చేతి రోకటి పచ్చడి ,అమ్మమ్మ చేతి పులి పొంగరాలు ,మేనత్త చేతి బెల్లం అరిసెలు ఎటుపోయెనో… కల్పనా!

మేనమామ ఆడించు చెడుగుడు ఆటలు, అన్న చెల్లెలు ఆడుకొను కుం
దుడుగుమ్మలు ,తొక్కుడు బిల్ల, అన్నదమ్ములు ఆడు బిళ్ళంగోడు, బొంగరాల ఆటలు ఎటుపోయెనో… కల్పనా!

రాత్రి వేళలో భిక్షాటనకి వచ్చే జంగమదేవరలు, హరికథలు, బుర్రకథలు వినిపించేవారు చుట్టపు చూపువారు ఎటుపోయెనో.. కల్పనా!

సంక్రాంతి పండుగకు ఆడించే గంగిరెద్దుల ఆటలు, పాటలు హరిదాసు భజనలు, గొబ్బెమ్మ ల ఆటల పాటల గుంపులు, అలంకరించుకొన్న ఆడబిడ్డలు ఎటుపోయెనో…కల్పనా!

అమ్మ చేతి ఆవు నేతి కలిపిన కొత్త ఆవకాయ రుచులు, శనివారపు చెక్కరపొంగళ్ళు, ఆదివారం సినిమా ఆటలు, బంధుమిత్రులతో గుసగుసలు ఎటుపోయేనో.. కల్పనా!

క్షేమ సమాచార తెలుప ఉత్తరాలు, కార్డు లు,మంచి నీటి కుంటలు, నీళ్ళు కాచు రాగి సెరవాలు, బట్టలు దాచు ట్రంకు పెట్టెలు తాత చుట్టే నులక మంచాలు ఎటుపోయేనో.. కల్పనా
—————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!