అనుక్షణం నీ ప్రేమకై

అంశం: ప్రేమలేఖ అనుక్షణం నీ ప్రేమకై (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పోలగాని. భానుతేజశ్రీ (భానోదయం) పలకరించాలన్న తపన పెదవులపై ఆగిపోతుంది చూపులు మాత్రం అనుక్షణం నిన్నే వెతుకుతున్నాయి..

Read more

ఆత్మీయ అనుబంధం

అంశం: ప్రేమలేఖ ఆత్మీయ అనుబంధం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: తిరుపతి కృష్ణవేణి ప్రాణ సమానులైన చిరంజీవులకు శుభాశీస్సులు. మీ గురించి నిత్యం మదిలో మెదిలే ఎన్నో జ్ఞాపకాలతో

Read more

సైనికుడు కుమారునికి వ్రాయు ప్రేమలేఖ

అంశం: ప్రేమలేఖ సైనికుడు కుమారునికి వ్రాయు ప్రేమలేఖ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం.వి.చంద్రశేఖరరావు డియర్ చిన్నా, నాన్న సంక్రాతి సెలవలకు రాలేదని బెంగపడకు, ఉగ్రవాదులు అలంగ్జాండర్ లా

Read more

ప్రేమ గొప్ప వరం

అంశం: ప్రేమలేఖ ప్రేమ గొప్ప వరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత.కోకిల హాయ్ నందు ఎలా ఉన్నావు నా మీద కోపంగా ఉందా! సారి నా వైపు

Read more

అందుకో ఈ ప్రేమలేఖ

అంశం: ప్రేమలేఖ అందుకో ఈ ప్రేమలేఖ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం నెల్లూరు, తేది:12/02/1984  ప్రియమైన సుజాత కు నీవు చాలా అందంగా ఉంటావు. అని రాయడం,

Read more

ప్రేమ

అంశం: ప్రేమలేఖ ప్రేమ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: జ్యోతిరాణి(జో) ప్రేమను పొందే ప్రేమగా ఎప్పటికి నీ హృదయంలో నన్ను ఉండిపోని మనసా.. నీ నా మాటగా సాగె

Read more

ప్రేమలేఖ

అంశం: ప్రేమలేఖ ప్రేమలేఖ (ప్రక్రియ: ఏకపది, ద్విపది, త్రిపది) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చంద్రకళ. దీకొండ ఏకపది మదిలోని మధుర భావాలన్నీ గుదిగుచ్చి… పదిలంగా పొందుపరచిన ప్రేమలేఖ…!

Read more

నాలోని నీకు

అంశం: ప్రేమలేఖ నాలోని నీకు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: నాగ మయూరి ఓ నా ప్రియతమా మాటలకందని సమధుర భావనను ఏమని తెలుపను! కొన్ని వేల ఊసులు

Read more

మది భావాల సందడి

అంశం: ప్రేమలేఖ మది భావాల సందడి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పద్మావతి పి మది నూరడించలేక, నీ స్నేహపు తలపులతో నా మనసుకి సాంత్వన గా(ఓదార్పుగా) రాస్తున్నా

Read more

ఓ రాధ విరహ వేదన

అంశం: ప్రేమలేఖ ఓ రాధ విరహ వేదన (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ నా ప్రియతమా నిన్ను తలచుకొని రోజు లేదు. నా ప్రతి కదలికలో

Read more
error: Content is protected !!