చంటిగాడి చొక్కా

చంటిగాడి చొక్కా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం “సంక్రాంతి పండుగ దగ్గర పడుతోంది. ఐదేళ్ల చంటిగాడు చాలా హుషారుగా ఉన్నాడు.” ‘ఏడాదికోసారి వాడికి, అన్నయ్యకి ఒకే తానులో ముక్క కొని

Read more

దీపావళి శుభాకాంక్షలు

దీపావళి శుభాకాంక్షలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం నరకాసుర వధతో సత్యభామ కరుణించిన శాంతులు అమావాస్య చీకట్లను తొలగిస్తూ పంచే వెలుగులు శరత్కాల చలి గాలులను వేడెక్కించి అందించు దీపాలు

Read more

అనుకోని అతిధి

అనుకోని అతిధి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అమ్ములుకి కొత్తగా పెళ్లి అయ్యేను మగడి మేనమామ అతిథిగా వచ్చేను వంట రాని అమ్ములు ఆలోచించేను ఉట్టి మీద ఊరగాయ కిందకు

Read more

యుక్తి తో పెళ్ళి

యుక్తి తో పెళ్ళి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన: బాలపద్మం ఒలమ్మీ తిక్క రేగిందా.. అనుకుంటూ వయ్యారంగా పాడుకుంటూ నడుస్తోంది రత్తాలు, పొలంగట్టు మీద. పొలంలో పని

Read more

అక్షర కిరణం

అక్షర కిరణం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం ఓ రోజు కిరణ్ ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు. తినడానికి లోటు లేనంత అస్తి ఉంది, ఊరు నిండా మంచి పేరు

Read more

నేటి విందు భోజనాలు

నేటి విందు భోజనాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం విందు భోజనాలు అంటేనే ఓ ప్రత్యేకత ఉండేది, ఎగిరి గంతులు వేసేవారు ఆహ్వానితులు. ఇక ఆ భోజన

Read more

శుభ తరుణం

శుభ తరుణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సాయంకాల సమయం, సూర్యుడు మెల్లిగా పడమర దిక్కున సేద తీరుతున్నాడు. రాజారావు ఏదో నిర్ణయానికి వచ్చినవాడులా లేచి స్నానం చేసి

Read more

జేమ్స్ బాండ్ నాయక్

జేమ్స్ బాండ్ నాయక్   (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అమ్మా! అంటూ అరుస్తున్నట్టు పిలిచాడు నాయక్. అబ్బా! ఏంట్రా పని చేసుకోనివ్వవు అంటూ వచ్చింది శాంతమ్మ. చూడమ్మా

Read more

రంగడి జాతకాల పిచ్చి

రంగడి జాతకాల పిచ్చి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయం. రంగడు ఊరికే మంచం మీంచి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టేసాయి.

Read more

దీపక్ పెళ్లి

దీపక్ పెళ్లి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అది గ్రీష్మ తాపంతో వడగాల్పులు వీస్తున్న మధ్యాహ్న సమయం. ప్రదీప్ కి సేల్స్ ఉద్యోగం కావడం తో బయట తిరగడం

Read more
error: Content is protected !!