నేటి విందు భోజనాలు

నేటి విందు భోజనాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం విందు భోజనాలు అంటేనే ఓ ప్రత్యేకత ఉండేది, ఎగిరి గంతులు వేసేవారు ఆహ్వానితులు. ఇక ఆ భోజన

Read more

శుభ తరుణం

శుభ తరుణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సాయంకాల సమయం, సూర్యుడు మెల్లిగా పడమర దిక్కున సేద తీరుతున్నాడు. రాజారావు ఏదో నిర్ణయానికి వచ్చినవాడులా లేచి స్నానం చేసి

Read more

జేమ్స్ బాండ్ నాయక్

జేమ్స్ బాండ్ నాయక్   (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అమ్మా! అంటూ అరుస్తున్నట్టు పిలిచాడు నాయక్. అబ్బా! ఏంట్రా పని చేసుకోనివ్వవు అంటూ వచ్చింది శాంతమ్మ. చూడమ్మా

Read more

రంగడి జాతకాల పిచ్చి

రంగడి జాతకాల పిచ్చి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయం. రంగడు ఊరికే మంచం మీంచి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టేసాయి.

Read more

దీపక్ పెళ్లి

దీపక్ పెళ్లి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అది గ్రీష్మ తాపంతో వడగాల్పులు వీస్తున్న మధ్యాహ్న సమయం. ప్రదీప్ కి సేల్స్ ఉద్యోగం కావడం తో బయట తిరగడం

Read more

విజయ మాల

విజయ మాల (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం హై! మాల అంటూ పిలిచాడు తరుణ్ భార్యని. హా.. వస్తున్నా అంటూ హాలు లోకి వెళ్ళింది.  ఏమిటీ నీకసలు బుద్ది

Read more

జీవితం విలువ లేనిదా?

జీవితం విలువ లేనిదా? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సెల్లు ఫోను కొనలేదా! నిరాశ వీడియో గేము వద్దన్నా నిరాశ! ఒకరికి మార్కులు తగ్గితే నిరాశ ఒకరికి పరీక్ష

Read more

దారికి తెచ్చిన దెయ్యం!

దారికి తెచ్చిన దెయ్యం! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం అనగనగా భేతాళపురం అనే ఒక ఊరు. ఆ ఊరి చివరలో రాజుగారి తోట, ఆ తోట మధ్యలో ఇల్లు.

Read more

మూగ మనసు

మూగ మనసు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం సూర్యోదయానికి ముందే యాభై సంవత్సరాల వయసున్న ప్రణయ్ తన పెట్ జాకీని తీసుకుని ఉదయపు నడక కై వారి కోలనిలో

Read more

అమ్మని మార్చిన పిల్లలు

అమ్మని మార్చిన పిల్లలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం హై పిల్లలూ రండర్రా అంటూ మనుమలని పిలిచింది సావిత్రమ్మ. హా బామ్మా హా హా అంటూ కేరింతలు కొడుతూ

Read more
error: Content is protected !!