వజ్రకుండం

4 thoughts on “వజ్రకుండం

  1. ఈ నవల చాలా బాగుంటుంది. గ్రాంధిక భాషలో చదవాలి అనుకున్నవారు, ఆ భాష ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అనుకునేవారు తప్పక చదవాల్సిన రచన. ఆద్యంతం పాఠకులని కట్టిపడేసే కధనం. మొదలు పెడితే అయిపోయేదాకా ఆపడం కష్టం!

    1. చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు sir 🙏🙏🙏🙏🙏 మీరిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మరిన్ని మంచి రచనలు చేస్తాను 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!