జ్ఞానం అంటే?

జ్ఞానం అంటే? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఎం. వి. ఉమాదేవి నేటి రోజుల్లో ఎవరికి చూసినా అంతా మాకే తెలుసు అనే అజ్ఞానం తప్పకుండా ఉంటుంది.

Read more

చదువు

చదువు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి ఒకప్పుడు ఏం చదువుతున్నాము? ఎందుకు చదువుతున్నాము? ఈ చదువు వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?

Read more

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి నా చిన్నప్పటి ముచ్చట్లు జ్ఞాపకం వచ్చి ఈ రచన చేస్తున్నాను. నా బాల్యం

Read more

నేటి విందు భోజనాలు

నేటి విందు భోజనాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం విందు భోజనాలు అంటేనే ఓ ప్రత్యేకత ఉండేది, ఎగిరి గంతులు వేసేవారు ఆహ్వానితులు. ఇక ఆ భోజన

Read more

నేటి కాలము

నేటి కాలము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల అమ్మ ఒక సృష్టి. ఒక శక్తి తన శక్తియుక్తులతో ఇంటిని తన కర్తవ్యంగా భావించి పని చేస్తుంది.

Read more

వస్త్రాలపై చిత్రాల అలంకరణ

వస్త్రాల పై చిత్రాల అలంకరణ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: నారుమంచి వాణి ప్రభాకరి ఆధునిక యుగం లో ఎన్నో అందాల వస్త్రాలు అలంకరణ రీతిలో రక రకాల

Read more

ప్రావీణ్యం

ప్రావీణ్యం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) కథ : ప్రత్యేకత రచన : సావిత్రి కోవూరు సమీక్షకులు :- సావిత్రి కోవూరు కథ పేరు ‘ప్రత్యేకత.’ ఈ కథలో లాస్య,

Read more

నాహం కర్తా హరిః కర్తా సర్వ సంభవామ్

నాహం కర్తా హరిః కర్తా సర్వ సంభవామ్ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచయిత: శ్రీ PVRK ప్రసాద్ గారు సమీక్షకులు: మాధవి బైటారు” దేవి తనయ”       IAS

Read more

గోరింటాకు

గోరింటాకు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: ఎం. వి. ఉమాదేవి   ఆషాడమ్ వచ్చిందంటే గోరింటాకుకు రక్షణ ఉండదు. చెట్టుకనిపిస్తే చాలు, దూసేయడమే. పదేళ్ల చిలకకి ఎక్కడా గోరింటాకు

Read more

గజల్ సమీక్ష

చంద్రకళ గారు రాసిన గజల్ కు నా సమీక్ష(గజల్ సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: సావిత్రి ప్రసాద్ గునుపూడి ఇందులో ఒక అభిసారిక తన చక్కనోడు కోసం

Read more
error: Content is protected !!