భూతం

భూతం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన :⁠ వాడపర్తి వెంకటరమణ సమీక్షకులు :⁠ మాధవి కాళ్ల       ఈ కథ టైటిల్ చూడగానే నేను ఒక హాస్య కథ

Read more

చల్లని నీడ

చల్లని నీడ  (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    సమీక్షకులు: సుజాత కోకిల  ట్రైన్ ఆగడంతో ఉలికిపాటుగా లేచింది. అమ్మ! మనం దిగవలసిన ఊరు వచ్చేసింది అనడంతో, ఇద్దరు ట్రైన్

Read more

తెనాలి రామకృష్ణ కథలు (పుస్తక సమీక్ష)

తెనాలి రామకృష్ణ కథలు (పుస్తక సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రాజేశ్వర రావుగారు సమిక్షకులు: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి తెలుగులో అత్యంత ప్రముఖ కవిగా పేరు

Read more

పూజ (సినిమా సమీక్ష)

పూజ (సినిమా సమీక్ష) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీమతి వాణి  సమిక్షకులు: సుజాత కోకిల. అది ఒక చిన్న పల్లెటూరు. ఆ ఊర్లో ఏ గొడవలైనా సమస్యలున్నా

Read more

విచిత్ర జీవితము

విచిత్ర జీవితము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) సమీక్షకులు: నారు మంచి వాణి ప్రభా కరి. డాక్టర్ విధుల కథ విచిత్ర, జీవితంలో వృద్ధులైన తల్లి తండ్రినీ చూడటానికి ఎవరూ

Read more

జ్ఞానం అంటే?

జ్ఞానం అంటే? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఎం. వి. ఉమాదేవి నేటి రోజుల్లో ఎవరికి చూసినా అంతా మాకే తెలుసు అనే అజ్ఞానం తప్పకుండా ఉంటుంది.

Read more

చదువు

చదువు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి ఒకప్పుడు ఏం చదువుతున్నాము? ఎందుకు చదువుతున్నాము? ఈ చదువు వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?

Read more

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి నా చిన్నప్పటి ముచ్చట్లు జ్ఞాపకం వచ్చి ఈ రచన చేస్తున్నాను. నా బాల్యం

Read more

నేటి విందు భోజనాలు

నేటి విందు భోజనాలు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం విందు భోజనాలు అంటేనే ఓ ప్రత్యేకత ఉండేది, ఎగిరి గంతులు వేసేవారు ఆహ్వానితులు. ఇక ఆ భోజన

Read more

నేటి కాలము

నేటి కాలము (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల అమ్మ ఒక సృష్టి. ఒక శక్తి తన శక్తియుక్తులతో ఇంటిని తన కర్తవ్యంగా భావించి పని చేస్తుంది.

Read more
error: Content is protected !!