మా ఇంటి గోమాత

మా ఇంటి గోమాత (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి మాఇంటి గోమాత అగ్రహారం గ్రామం. బ్రాహ్మణ వీధిలో అదొక పెద్ద డాబా ఇల్లు. అందులో నివాశముండే శ్రీనివాస్

Read more

గార్దభ  ఆవేదన.

గార్దభ  ఆవేదన. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :కందర్ప మూర్తి “భూమండలం మీదుండే గార్దభం మనసు ఆవేదనలో పడింది.” మానవాళి  భూమ్మీదుండే నాలుగు కాళ్ళ జంతువుల్లో మమ్మల్ని (గాడిదల్ని) చాలా అపహాస్యంగా

Read more

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి

బాల్యం ఒక మథుర స్మృతి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి నా చిన్నప్పటి ముచ్చట్లు జ్ఞాపకం వచ్చి ఈ రచన చేస్తున్నాను. నా బాల్యం

Read more

బాహుబల్లి (ద హేపీనెస్)

బాహుబల్లి (ద హేపీనెస్) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి రాత్రయింది. మన్యం గిరిజన ప్రాంతంలో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. నక్కల అరుపులు, గుడ్లగూబల కూనిరాగాలు, గాలిలో గబ్బిలాల

Read more

అసలు “దొంగ ఎవరు”?

అసలు “దొంగ ఎవరు”? (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి  అసలు “దొంగ ఎవరు?” భారతమ్మ ఉదయం నుంచి ఇల్లంతా చిందర వందర చేసి చికాకు పడిపోతోంది.

Read more

ఎవరి సోది వారిది

ఎవరి సోది వారిది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి పరిసరాలు సర్వే చేస్తున్న దోమని చూసి, ఏమిటి వదినా! పుల్లారావు గారింటి నుంచి పెంటారావు

Read more

షీలా పిల్లి మనోవేదన

షీలా పిల్లి మనోవేధన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి మూర్తి  గారింట్లో తిస్టేసుకుని ఖుషీగా రోజులు గడుపుతున్న షీలా పిల్లికి చచ్చిన చావొచ్చి పడింది. పాల పేకెట్లు

Read more

టెలివిజన్ తెచ్చిన తంటా

టెలివిజన్ తెచ్చిన తంటా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి కామేశం చార్టెడ్ ఎకౌంటెంటు. హాల్లో సాఫాలో కూర్చుని ల్యాప్ టాప్ లో ఆఫీసు పని చూసుకుంటున్నాడు.

Read more

వంశవృక్షం

వంశవృక్షం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన :  కందర్ప మూర్తి వంశవృక్షంకు నాన్న బీజం వేస్తాడు అమ్మ మొక్క గా మొలిపిస్తుంది నాన్న నీళ్లు పోస్తాడు అమ్మ ప్రేమతో పెంచి

Read more

అమ్మ మనసు

అమ్మ మనసు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కందర్ప మూర్తి దేవుడమ్మ , దేవయ్యలకు పదేళ్ల కొడుకు శివయ్య , ఆరేళ్ల కూతురు సుమతి ఉన్నారు. వారుండే గ్రామం

Read more
error: Content is protected !!