వారపత్రిక 05-06-2022

7 thoughts on “వారపత్రిక 05-06-2022

  1. 29-05-2022 తేదీ వార పత్రికను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయలేదు సర్… దయచేసి అప్లోడ్ చేయండి.

  2. ”మనసు చేసిన న్యాయం ” నాలుగవ భాగం ప్రచురించినందులకు ధన్యవాదాలు.

  3. తపస్వి మనోహరం పత్రికలో వస్తున్న ఆర్టికల్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి 🌹🙏అభినందనలు నిర్వాహక బృందానికి, ఎడిటర్ గారికి 🙏.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!