మైమరచిన నిశిరేయి

అంశం: నిశిరాత్రి మైమరచిన నిశిరేయి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: జయ ఇరు మనసులు మైమరిచి పోతూ ఇరు దేహాలు పులకించిపోతున్నపుడు ఒకరి కళ్లలో ఒకరు చూసుకుంటూ మన

Read more

కలల తీరం

అంశం: నిశిరాతిరి కలల తీరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: గాజులనరసింహ ఎన్నో కాంతి తళుకుల ఓ నీలి కడలి ఆకాశం ఆ ఆకాశం అది ఒక్కసారి దుప్పటేస్తే

Read more

నిద్దుర రాని నిశి రాతిరి ఇది

అంశం : నిశి రాతిరి నిద్దుర రాని నిశి రాతిరి ఇది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి నిద్దుర రాని నిశి రాతిరి ఇది, ఏవేవో

Read more

కాలంతో పయనం

అంశం : నిశి రాతిరి కాలంతో పయనం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: క్రాంతి కుమార్ జీవితమనే కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి మహానుభావుల మధుర కష్టాల అనుభవాల

Read more

నిశీధితీరం

అంశం: నిశిరాతిరి నిశీధితీరం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: మక్కువ. అరుణకుమారి పగలంతా పని పాటలతో తెల్లారుతుంది ఎలానో అలసి సొలిసిన తనువు ఓర్వలేని అలసటతో సోలిపోతుందో వైపు

Read more

చంద్రబింబం

అంశం: నిశిరాతిరి చంద్రబింబం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు నిఘుడాoదకారం అయిన నిశిరాతిరిలో, చంద్రబింబం వంటి నీ ముఖారవిందం, సిరివెన్నెల విరబూస్తు చిరు మందహాసంతో,

Read more

కలికాలపు కాళి

అంశం : నిశి రాతిరి కలికాలపు కాళి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సత్య కామఋషి తిమిరపు గాఢమైన మత్తుజల్లి నిగూఢమైన అఙ్ఞానపు నిశి రాతిరి నిరంతరం నిదురబుచ్చుతోంది..!

Read more

నిశాచరులు

అంశం : నిశి రాతిరి నిశాచరులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు మసి పూసిన మారేడు కాయలా మసకబారిన మబ్బుల నిశీధిలో, కారు వర్ణముల తానమాడి

Read more

భంగపాటు

అంశం : నిశిరాతిరి భంగపాటు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: దాకరపుబాబూరావు మిణుగురుల కాంతితో చీకటిని పారదోలుకుంటూ చుక్కలదీపాలు వెలిగించుకున్న చిమ్మచీకటి ఆకాశం మౌనమునిలా సాక్షాత్కారమౌతున్నప్పుడు… నిశ్శబ్దాన్ని తోడుతెచ్చుకుని

Read more

తొలిరేయి

అంశం : నిశిరాతిరి తొలిరేయి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : యాంబాకం మధురమైన నీ జ్ఞాపకాలలో చేయన ప్రేమ ప్రయాణం ఘగన వీధులలో సుందరమైన నీ స్వప్నాలలో

Read more
error: Content is protected !!