విద్య

విద్య (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి ఎప్పటి నుండో తెలీదు, నీలి నీడల్లోకి వెళ్ళిపోతోంది, ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతోంది, పాఠ్యాంశంగా ఉండాలి  కాబట్టి ఉంది, మార్కులకు పరిమితం అయ్యింది, అమ్మ,

Read more

ముంచుకొస్తోంది ముప్పు

ముంచుకొస్తోంది ముప్పు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి ముంచుకొస్తోంది ముప్పు , రగులుతోంది ఇరు దేశాల మద్య నిప్పు, సంకేతికంత అంటూ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అన్వాయుధాలు, వేదికల పై

Read more

కులమతాల కొట్లాటలు

కులమతాల కొట్లాటలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి స్వేఛ్చ, సమానత్వం, స్వతంత్ర, బద్దంగా రుపోదించిన రాజ్యాంగం మనదేశం, అయిన సమిసి పోలేదు కుల మతాల బేదాలు, నడి

Read more

పుస్తకం

పుస్తకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి రెండు చేతిల్లో నడుమ ఒడిలో ఒదిగిపోయి మెల్లిగా ఒక్కో పాదం మస్తిష్కంలోకి వెళుతూ, తన లోకంలోకి తిసుకువెళ్తుంది పుస్తకం, ప్రతి

Read more

నాన్న

నాన్న (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి నేను  పుట్టీ పుట్టగానే మార్చుకున్నారు నీ ప్రపంచాన్ని గడియారంలోని సెకెండు ముల్లులా కష్టపడుతూ, కావాల్సినవన్ని అందిస్తూ మా నవ్వును  చూసి

Read more

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష)

నాకు దెయ్యం పట్టింది (కథా సమీక్ష) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) సమీక్షకులు: కార్తీక్ నేతి రచన: కార్తీక్ నిమ్మగడ్డ అప్పటిలా లేదు సమాజం కాని నాటి తీరు యొక్క ప్రభావాలు

Read more

యుద్దాలు

కవితాంశం: ఇష్టమైన కష్టం యుద్దాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి ఎందుకు జరుగుతుందో తేలిదు, ఏం సాధించాడనికో అర్ధంకావట్లేదు, ఎప్పుడూ అగుతుందో  ఎవరు చెప్పట్లేదు, ఎటు చుసిన

Read more

అర్జున్

అర్జున్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి మేదరులుకు, పైంటర్లకు తినడానికి తీరిక దొరకనంత పని” “ఫ్లెక్షి ప్రింటు వేసేవాడు, అతుకు పెట్టేవాడికి దమ్ము కొట్టలేనంత బిజీ, బిజీ హ!

Read more

మన్మథ బాణం

అంశం: మన్మథ బాణం మన్మథ బాణం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కార్తీక్ నేతి తన మన్మధ బాణం చీల్చుకుపోయింది హృదయంలోకి, మాయం చేసింది మొరటుతనాన్ని మార్చేసింది నా నడవడికని,

Read more

అక్షరాలకు జన్మనిచ్చే కలాన్ని నేను

అంశం: నేనో వస్తువుని అక్షరాలకు జన్మనిచ్చే కలాన్ని నేను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి జర్నలిస్టు వెంట ఉండే ప్రధాన వస్తువు నేను, రచయితకు పదకొండో వేళు

Read more
error: Content is protected !!