వారపత్రిక 16-07-2023

One thought on “వారపత్రిక 16-07-2023

 1. సాహితీ వనంలో ఒక వృక్షంగా ఎదుగుతూ
  ఎందరో కవులకు
  ఎన్నో కలాలకు
  ప్రోత్సాహాన్నిస్తున్న
  తపస్వి మనోహరం టీమ్ వారికి
  కృతజ్ఞతాభి వందనం. . .
  భాగస్వామ్య రచయితలందరికీ శుభాకాంక్షలు . . .

  కార్తీక్ సర్ పత్రిక అద్భుతం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!