వారపత్రిక 27-06-2021

6 thoughts on “వారపత్రిక 27-06-2021

  1. కొత్తవారికి మీ ప్రోత్సాహం చాలా బాగుంది తపస్వి మనోహరం టీమ్. రచనలు అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. 👏👏👏
    Happy Birthday శ్రీ నిహిత. 🎂🌹❤️

  2. వారం వారం సరికొత్త హంగులతో ముందుకు దూసుకుపోతున్న “తపస్వి మనోహరం” మరెంతో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను 🙏

  3. సుశీలరమేష్ గారి ముందుమాట చాలా బాగుంది👌👌… వారపత్రికలోని ప్రతి అంశం చాలా చాలా బాగున్నాయి. రచయితలు అందరికి శుభాకాంక్షలు💐
    పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు శ్రీనిహిత..💐

    1. ముందుగా శ్రీ నిహితకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. తపస్వి మనోహరం లో నన్ను భాగస్వామిగా చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదములు. తపస్వి మనోహరం సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!