సిసింద్రీ(ప్రక్రియ) నియమాలు

సిసింద్రీ(లఘు ప్రక్రియ) (ప్రక్రియ రూపకర్త: కార్తిక్ నిమ్మగడ్డ) (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) నియమాలు: 1. ఒక శీర్షిక: ‘ఓ’ అనే అక్షరాన్ని ‘ఏదైనా పదం’తో జోడించి శీర్షిక మొదలై

Read more
error: Content is protected !!