రక్షాబంధన్

2 thoughts on “రక్షాబంధన్

  1. రక్షాబంధన్
    తల్లి ప్రేమ తండ్రి ఆప్యాయత ఎదిగిన బిడ్డలే అక్క చెల్లె అన్న తమ్ముడు ఎనలేని బంధం వీరిది చిన్న దారం తో బంధం ను పదిల పార్చుకుంటూ బంధం అదే రాఖీ పండుగ ప్రపంచం కే ఆదర్శం మన భారతీయ సంస్కృతి.

    చాపల. భాస్కర్ ** హామీ పత్రం.

    ఇది నా స్వంత రచన అని హామీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!