చందమామ కథల పోటీ

తపస్విమనోహరం అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక మరియు వెంకటేశ్వర్లు తనూజ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో చందమామ కథల పోటీ బాల సాహిత్యానికి సంబంధించిన కథలను మాత్రమే పంపవలెను. కథలు 1600 పదాల నిడివి వరకు మాత్రమే

Read more

చందమామ కథల పోటీ ఫలితాలు

తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక మరియు తనూజ మౌనవీణ గారు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో “షణ్ముఖప్రియ ధన్య” పుట్టినరోజు సంధర్భంగా నిర్వహించిన చందమామ కథల పోటీకి ముగ్గురు విజేతలతో పాటుగా, తపస్వి మనోహరం

Read more
error: Content is protected !!