యుద్దాలు

కవితాంశం: ఇష్టమైన కష్టం యుద్దాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి ఎందుకు జరుగుతుందో తేలిదు, ఏం సాధించాడనికో అర్ధంకావట్లేదు, ఎప్పుడూ అగుతుందో  ఎవరు చెప్పట్లేదు, ఎటు చుసిన

Read more

దారం తెగిన గాలిపటం

కవితాంశం: ఇష్టమైన కష్టం దారం తెగిన గాలిపటం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ కలలో కనబడి నాలో కలవరం రేపావు కంటికి కనిపించక తప్పించుకు తిరిగేవు

Read more

అనుకున్నా

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం అనుకున్నా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఎం .వి .ఉమాదేవి నింగినేల కలిసే చోటు వరకూ స్నేహం విస్తరణ సాగుతున్నది కలతలేని వ్యాపకమొకటి కలువలున్న కొలనులో

Read more

ఇష్టమే విజయ శ్రీకారం

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టమే విజయ శ్రీకారం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు ఇష్టమైనది కాదు కష్టం కష్టం అనుకుంటే నష్టం నష్టాన్ని తప్పించుకోవాలంటే పడు ఇష్టం

Read more

ఇష్టం 

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టం  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ ఇష్టమైతేే  ఏది కష్ట అనిపించదు. కష్టం అనుకుంటే అది ఇష్టం లేదు అని అర్ధం కొన్ని

Read more

ఏడడుగుల బంధం

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఏడడుగుల బంధం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: కొత్త ప్రియాంక ఎడడుగులేవేసా నవవసంతమై ప్రేమ చిగురింతలతో మకరందపు మాధుర్యానికై…. ఆశలన్ని ఆవిరై అరణ్యరోదనే మిగిలే ప్రేమ

Read more

ఇష్టమైన మామ

అంశం : “ఇష్టమైన కష్టం” ఇష్టమైన మామ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : యాంబాకం అందాలు విరజల్లే మామ చందమామ, ఆడు కుందాము రావోయి మామ చందమామ, మల్లె

Read more

ఇష్టాలు-కష్టాలు

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టాలు-కష్టాలు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: లహరి పిల్లలకు ఇష్టమైనవి చేసి పెట్టాలని, అదనంగా పనిచేసే ఇష్టమైన కష్టం తల్లిది.. పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తునివ్వాలని, కాయకష్టం

Read more

మానవ నైజం

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం మానవ నైజం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: పద్మావతి పి అమ్మ ఒడిలో బాల్యం వేసిన కేరింతల కావ్యం ముత్యాల రాశులై కురిపించిన నవ్వుల వెన్నెల

Read more
error: Content is protected !!