మధురానుభూతి

మధురానుభూతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ   నా జీవితములో ఎన్నో మరువలేని మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఎన్నో జరిగాయి. అందులో ఈ మధ్యనే జరిగిన నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని

Read more

స్నేహం

స్నేహం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ గిరిజకు ఎంతో సంతోషంగా వుంది. తన చిన్న నాటి స్నేహితులతో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవడం. ఇంట్లో భర్తనీ, పిల్లల్ని ఒప్పించింది. ఎందుకంటే తన

Read more

కుందేలు తెలివి

కుందేలు తెలివి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ ఒక అడవిలో ఒక కుందేలు నక్క స్నేహంగా ఉండేవి. నక్క కుందేలు తో స్నేహం గా ఉంటునే లోపల

Read more

స్వచమైన రంగులు

స్వచమైన రంగులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ ప్రకృతిలోనే అన్ని రంగులు మానవాళికి ఇచ్చే ఎన్నో అనుభూతులు ఉషోదయ సూర్యకాంతి ఎరుపు రంగుతో పొద్దున్నే మనకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించు

Read more

కవి

కవి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన:చెరుకు శైలజ ఒక రాయిని రాయిలాగా చూసేవాడు సామాన్యుడు ఒక రాయిని రత్నముగా తన కవితతో మలిచేవాడు కవి ఎండిన చెట్టుని అందరు చూస్తారు

Read more

తెలుగు భాష

తెలుగు భాష (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ మన మాతృ భాష మన కన్నతల్లి  భాష తేనెకన్న తియ్యనైనది మన తెలుగు భాష పాయసము కన్న పాలమీగడ కన్న

Read more

ఇష్టం 

అంశం: ఇష్టమైన కష్టం ఇష్టం  (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ ఇష్టమైతేే  ఏది కష్ట అనిపించదు. కష్టం అనుకుంటే అది ఇష్టం లేదు అని అర్ధం కొన్ని

Read more

ఓ రాధ విరహ వేదన

అంశం: ప్రేమలేఖ ఓ రాధ విరహ వేదన (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ నా ప్రియతమా నిన్ను తలచుకొని రోజు లేదు. నా ప్రతి కదలికలో

Read more

అపరంజి బొమ్మ

అంశం: మన్మధ బాణం అపరంజి బొమ్మ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ అతను ఆమెను చూస్తున్నాడు. ఆకాశం నుండి ఒక తారక భువికి దిగి వచ్చేనేమో అందాల ఆ

Read more

ప్రాణం ఉన్న బొమ్మని

అంశం: నేనో వస్తువుని ప్రాణం ఉన్న బొమ్మని (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: చెరుకు శైలజ నేను ఒక వస్తువుని ఎవరికి అవసము లేని ఒక వృద్ధ అమ్మని అన్ని

Read more
error: Content is protected !!