ప్రియా చెలికి

ప్రియా చెలికి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కె.రాధికనరేన్ డియర్ లవ్… నీ ఆనవాళ్లు కనబడక కళ్ళు పత్తి కాయలవుతున్నాయి. నీవు కాలం వారధిలో అటువైపు నేను, ఇటువైపు.. బంధాల ముడిలో

Read more

ప్రియమైన నీకు

ప్రియమైన నీకు… (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆకినపల్లి రుత్విక  సురేష్ ప్రియమైన నీకు ప్రేమతో రాయునది. నిన్ను చూసిన క్షణంలో నాలో ఏదో తెలియని భావన. నీతో ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిచయం

Read more

డియర్ కెప్టన్స్ క్యాప్టన్

డియర్ కెప్టన్స్ క్యాప్టన్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఎం. వి. చంద్రశేఖర్ రావు ఈ మంచుకొండలలో, నా సైన్యానికి, నా మాటే వేదము. మరి నాకు, నీ మాటే మంత్రము.

Read more

పాలు తేనెలు ప్రియురాలికి

పాలు తేనెలు ప్రియురాలికి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అనూరాధ మెరుగు ఓ.. కలువ భామా! ఆకాశదీపమా! ఏమని పలవరించెద చెలీ..!! ఏమని పిలిచి పులకరించను..? నా అనురాగ మైత్రీ బంధనమా.!

Read more

ఆనంద విరహం

ఆనంద విరహం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కూచిభట్ల హయగ్రీవ శర్మ నీ నిశ్వాస పీల్చలేనంతదూరంలో ఉన్న నీ అర్థ భాగం వ్రాస్తున్న ఆనందవిరహ లేఖ. ఉభయకుశలోపరి, ఏంటో ఎన్నో కథలలో కేంద్ర

Read more

కోడలికి ప్రేమతో

కోడలికి ప్రేమతో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ చి. సౌ. ప్రమీలను ఆశీర్వదించి అత్తయ్య వ్రాయునది. అక్కడ నీవు, మనుమడు క్షేమమని తలుస్తాను. ఇక్కడ నేను

Read more

మరపురాని రోజులు

మరపురాని రోజులు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం ప్రియాతి ప్రియమైన మా మాస్టర్ కు అనేక వందనములతో వ్రాయు “ప్రేమలేఖ” సార్..! మాకు మీరు నేర్పిన పాఠాలు, చెప్పిన మాటలు

Read more

మొర

మొర (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : సావిత్రి కోవూరు నా ప్రియాతి ప్రియమైన ఓ దేవా, ఓ సర్వాత్మ, నీకు ఇలాంటి లేఖను రాయవలసి వచ్చినందుకు నేనేంతో బాధపడుతున్నాను. కానీ

Read more

కళ్ళు తెరుచుకున్నాను

కళ్ళు తెరుచుకున్నాను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సుజాత కోకిల డియర్ గోపాల్.. నీకు రాస్తున్న లేఖ ఇదే, లాస్ట్ టైం నీకు ఎన్నిసార్లు రాసిన నువ్వు రిప్లై ఇవ్వడం లేదు

Read more

ప్రేమ పవర్

ప్రేమ పవర్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : కవిత బేతి శరత్, ప్రేమ అనే రెండక్షరాలలో ఇంత పవరుందా! లోకమంతా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఎవరిని చూసినా ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. నిమిషనిమిషానికి

Read more
error: Content is protected !!