మరణం కూడా వరమే

మరణం కూడా వరమే (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ ఏభై ఏళ్ళ క్రిందటి మాట. “మా ఊరి గాంధీ గా పిలవబడే పూర్ణయ్య పంతులు

Read more

నేనెమన్నానని?

నేనెమన్నానని? (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ “మనకెందుకు వాళ్ళ గొడవ మనం చెబితే వింటారా ఏమైనానా! వచ్చామా! వాళ్ళు పెట్టినది తిన్నామా! రమ్మంటే వాళ్ళతో

Read more

కోడలికి ప్రేమతో

కోడలికి ప్రేమతో (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన : ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ చి. సౌ. ప్రమీలను ఆశీర్వదించి అత్తయ్య వ్రాయునది. అక్కడ నీవు, మనుమడు క్షేమమని తలుస్తాను. ఇక్కడ నేను

Read more

చల్లని తల్లి

చల్లని తల్లి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ “రేతిరి వరకు పని పాట లేకుండా ఆ పోకిరి ఎదవలతో తిరిగి ఇంటికొచ్చి ఏటోండినావు పెట్టు అంటున్నావే. పప్పు

Read more

తెన్నేటి వారి తీయనైన మాట

తెన్నేటి వారి తీయనైన మాట (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్    నలభై ఆరేళ్ళ క్రిందట నేను ఎం.ఎస్.సి పాసై లెక్చరర్ గా కళాశాలలో చేరి దసరా సెలవులకి మా

Read more

ఏది ఆనాటి సంక్రాంతి

ఏది ఆనాటి సంక్రాంతి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ అరవై ఏళ్ళ క్రిందట అమలాపురంలో ఆచంట వారి వీధిలో అమ్మమ్మ గారింట్లో అన్నపూర్ణత్త పిల్లలు ఆనందం బాబాయ్

Read more

నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా

నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ చిట్టితల్లి లక్ష్మిని ఆశీర్వదిస్తు.. మీ నాన్న రామయ్య వ్రాయునది. నీవు నా దగ్గరకి పుష్కర కాలం తరువాత

Read more

బామ్మగారు – బాబిగాడి పెళ్ళి

బామ్మగారు – బాబిగాడి పెళ్ళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్      “ఏమండోయ్ వింటున్నా రా! మీ గొడవ మీదే గాని నా మాట ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నారా!

Read more

ఆచార్య నేమాని కృష్ణమూర్తి గారు

ఆచార్య నేమాని కృష్ణమూర్తి గారు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ నా జీవితానికి దశా, దిశా నేర్పి ఉన్నతికి కారణమైన అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో “ఆచార్య నేమాని

Read more

నేటి బాల్యం

నేటి బాల్యం( బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ పరమాత్ముని స్వరూపులైన పసిడి బొమ్మలాంటి చిన్నారుల బాల్యం నేటి సమాజంలో నిజంగా ఎంతవరకు

Read more
error: Content is protected !!