నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా

నన్ను కన్న తల్లివేనమ్మా (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ చిట్టితల్లి లక్ష్మిని ఆశీర్వదిస్తు.. మీ నాన్న రామయ్య వ్రాయునది. నీవు నా దగ్గరకి పుష్కర కాలం తరువాత

Read more

బామ్మగారు – బాబిగాడి పెళ్ళి

బామ్మగారు – బాబిగాడి పెళ్ళి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్      “ఏమండోయ్ వింటున్నా రా! మీ గొడవ మీదే గాని నా మాట ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నారా!

Read more

ఆచార్య నేమాని కృష్ణమూర్తి గారు

ఆచార్య నేమాని కృష్ణమూర్తి గారు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ నా జీవితానికి దశా, దిశా నేర్పి ఉన్నతికి కారణమైన అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో “ఆచార్య నేమాని

Read more

నేటి బాల్యం

నేటి బాల్యం( బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ) (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) వ్యాసకర్త: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ పరమాత్ముని స్వరూపులైన పసిడి బొమ్మలాంటి చిన్నారుల బాల్యం నేటి సమాజంలో నిజంగా ఎంతవరకు

Read more

బాలమ్మ గారి బాబిగాడి పెళ్ళి.

బాలమ్మ గారి బాబిగాడి పెళ్ళి. (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ “ఒరే రాముడు నీ కొడుకు బాబిగాడి పెళ్ళి, నా లక్షవత్తుల నోము. నే బ్రతికుండగా అవ్వవురా

Read more

మా మంచి అమ్మమ్మ

మా మంచి అమ్మమ్మ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ మామిడిపల్లిలోని మావుళ్ళమ్మ గుడిదారి మామిడి తోటమధ్య మా అమ్మమ్మ ఇల్లు మా బాల్యంలో స్వర్గమే! పండుగ రోజుల్లో పట్టుపరికిణి కట్టి

Read more

ఆ చెట్టే నాకాదర్శం

ఆ చెట్టే నాకాదర్శం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ అబ్బాయి పిలిచాడని ఆయనపోయి ఆరేళ్ళయిందని అరవైఏళ్ళ వయస్సులో అమలాపురం వదలలేక అమ్మాయత్త గారి అమ్మలు నుంచి అరబ్ ఎమిరేట్స్

Read more

బామ్మకి సాటి లేనే లేరు

బామ్మకి సాటి లేనే లేరు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ బారెడు పొద్దెక్కింది లేవండర్రా లేవండి తలపై నూనె పెట్టి అభ్యంగన స్నానం చేయండర్రా చేయండి భోగిమంటలు

Read more

అమ్మమ్మ  తిట్ల పురాణం.

అమ్మమ్మ  తిట్ల పురాణం. (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక)    రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్      ఏభై ఏళ్ళ క్రిందట నేను మా అమ్మమ్మ గారి ఉరు అనకాపల్లి అమ్మ,

Read more

ఋణానుబంథేన

ఋణానుబంథేన (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్ మీ అమ్మ పోయిందని మామయ్య కూతురు గాయత్రి ఫోన్ లో చెప్పగానే వెంటనే లండన్ నుంచి ప్రకాశం ఇండియా

Read more
error: Content is protected !!