మాసపత్రిక సెప్టెంబర్ 2021

2 thoughts on “మాసపత్రిక సెప్టెంబర్ 2021

  1. అందంగా ముస్తాబైన మనోహరం రెండవ మాస పత్రిక మరింత మనోహరంగా ఉంది.. 👏👏👏👏👏😍😍😍

  2. నేడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం. ఆ సందర్భంగా అందరకు ”ఉపాద్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు .

    ”తపస్వి-మనోహరం” మాసపత్రిక ప్రధాన సంపాదకులు శ్రీ నిమ్మగడ్డ కార్తీక్ గారికి, సంపాదక కార్యవర్గానికి నా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ సంచికలో నా కథ , పరిచయం వస్తాయని తెలుసుగానీ, నా ముఖ చిత్రం తో వెలువడుతుందని ఊహించలేదు నేను. ఆ అపూర్వ అవకాశం కలిగించిన శ్రీ కార్తీక్ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. ”తపస్వి-మనోహరం” వార, మాస పత్రికలూ సాహితీ లోకంలో ధ్రువతారగా వెలుగొందాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ …

    కొత్తపల్లి ఉదయబాబు – సికింద్రాబాద్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!