వారపత్రిక 19-12-2021

2 thoughts on “వారపత్రిక 19-12-2021

  1. మన ‘తపస్వి మనోహరం’ లో తనదైన శైలిలో అందరినీ ఆకట్టుకునే రీతిలో రచనలు చేస్తున్న మన ప్రియతమ రచయిత్రి శ్రీమతి మాధురి ఇంగువ, శివ గారికి హార్దిక పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు 💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!