వారపత్రిక 08-05-2022

3 thoughts on “వారపత్రిక 08-05-2022

  1. చాలా బాగుంది. ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంది. అభినందనలు. శుభాకాంక్షలు. నిర్వాహకులకు ధన్యవాదములు. 🌹🙏🌹

  2. ఈ వారం పత్రిక లోని కధలు చాలా బాగున్నాయి. హాస్యకధ సన్నాసి వైద్యం చదివినంత సేపు నవ్వాగలేదు.రచయిత జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి గారికి అభినందనలు 💐. విజయ మలవతు గారి పరిచయం
    బాగుంది.కధలు అన్నీ డిఫరెంట్ గా చాలా బాగున్నాయి.💐💐💐
    ఈ వారం పత్రిక లో తమ రచనలతో భాగస్వాములైన రచయితలు అందరికి అభినందనలు 💐💐💐💐💐.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!