వినాయక చవితి సంకలనం

2 thoughts on “వినాయక చవితి సంకలనం

 1. అంబికా పుత్రుడుగా ఆశీర్వదిస్తు
  బోలా శంకరుడు బిడ్డగా బుద్ది సిద్దినీ ప్రసాదిస్తూ
  సుబ్రహ్మన్యుడి సోదరుడుగా శుభములనిస్తూ
  విగ్నేశ్వరునిగా విజ్ఞాలను తొలగిస్తూ
  గజముఖవదనుడిగా గండాలను దాటిస్తూ
  ఏకదంతరాజునిగా మాలో భక్తిని ఆరాధనని ఏకం చేస్తు
  భాధలను రూపు మాపి కష్టాలను కడతేర్చి
  మా పూజలందుకోని మమ్ము ఆడుకొన రావయ్యా
  మా ముద్దు గణపయ్య
  ఉండ్రాళ్ళను స్వీకరించి పాయసము ప్రియముగా సేవించి
  పండ్లు ఫలహారాముము ప్రియముగా ఆరాగించి
  చలిమిడి వడపప్పు చక్కగా నారగించి
  దండిగా మమ్ము దీవించరవా దీనజన పాలక వినాయక!!
  🙏🏻 సంధ్య జంగాల 🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!