మానులు…మౌనగీతాలు

మానులు…మౌనగీతాలు రచన:: బత్తిన కృష్ణ అప్పుడప్పుడు ఈ చెట్లగొంతుకలు మౌన గీతాల్ని ఆలపిస్తూ మూగబోతుంటాయి కురవని మేఘం కాలయాపన చేస్తూ వనంలో కొంగజపం చేస్తుంది చల్లనిగాలికోసం వనం చుట్టూ పహారాకాసే కొండలు ఇంతింత

Read more

అంకెల గారడీ

అంకెల గారడీ రచన:: కవి రమ్య ఏకలవ్యుని వలె లక్ష్యం వైపు గురి ఉంచు, ద్వంద్వ స్వభావాలు కలవారి వైఖరిని అరికట్టి విజయం సాధించు, త్రినేత్రం దాల్చిన శివుని ప్రార్ధించి తపోశక్తి పెంపొందించు,

Read more

నన్ను క్షమించు కన్నా !

నన్ను క్షమించు కన్నా ! రచన:: నామని సుజనాదేవి పురిటి పొత్తిళ్ళ వెచ్చదనం పూర్తిగా వీడకముందే బ్రహ్మ జ్ఞానం వీడి బాహ్య లోకాన్ని వీక్షించక ముందే నులి వెచ్చని తల్లి వొడి పాలమదురిమ

Read more

బంధం

బంధం రచన:: జయ మనస్సును వేధించే జావాబు లేని ప్రశ్న లు చుట్టూ రంగులరాట్నం మేనా జీవితం.! ఏవేవో ప్రశ్నలు, మనస్సును సొంధించ మని వేధిస్తున్న ప్రశ్నవళి ఏమిటో. మనస్సుకు మనస్సు తోడు

Read more

కవనోన్ముఖం

కవనోన్ముఖం- అక్షరక్రమ కవిత(న్యస్తాక్షరి) మక్కువ. అరుణకుమారి అ స మాన ప్రభలతో అలరారు ది వ సేంద్రుని కని ప ర వశ పులకాంకితయై క్ష ణ క్షణమునకు ఆ పద్మిని ర

Read more

తూర్పు తెల్లవారింది

తూర్పు తెల్లవారింది రచన::సుజాత.కోకిల కోడి కూతతో తూర్పు తెల్లవారింది. కళ్ళాపు చల్లిన వాకిళ్లు ముగ్గులతో కళకళలాడుతున్నాయి. భక్త హరిదాసు వీధి వీధికీ పరుగులు పెడుతు హరి కీర్తనలు, పాడుకుంటూ అందర్నీ ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాడు

Read more

నీ సేవలకు వందనాలు

నీ సేవలకు వందనాలు రచన:: నెల్లుట్ల సునీత సూర్యుడికన్నా ముందే లేచి కాలంకన్నా వేగంగా పరిగెత్తి కట్టుకున్నవాడికీ పిల్లలకు ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలందరికీ సపర్యలన్నీ చేసి సాపాటు ఏర్పరచి ఉద్యోగం మానవ లక్షణమని

Read more

నీవే ఆలంబన వైతే!?

నీవే ఆలంబన వైతే!? రచన:: బి హెచ్.వి.రమాదేవి నీవు దిక్కులేని పక్ష్ణి నీ అనుకోకు! దిక్కులను ఏకంచేసే ఉన్నత స్థాయి నీది! ఎవరో ఒకరు ఆలంబన కావాలనుకోక! ఎవరికైనా నీవే ఆలంబన కావాలి!

Read more

తెలుగు వారసులము

తెలుగు వారసులము రచన:: పుల్లూరి సాయిప్రియ సృష్టి మొదలు నుండి.. ఏలాంటి మచ్చ లేని తెల్లని కాగితంలా.. మన మనస్సు ను పులకరించే చల్లదనంలా.. సంస్కృతం నుండి పురుడొసుకున్న నా భాష.. కోయిల

Read more

కనిపించే దేవుళ్ళు

కనిపించే దేవుళ్ళు చెరుకు శైలజ తల్లిదండ్రులు కని పెంచిన దేవుళ్ళు సాక్షాత్తు పార్వతి పరమేశ్వరులు జీవితంలో ఏది కోల్పోయిన తిరిగి పొందవచ్చు. తల్లిదండ్రులను కోల్పోతే తిరిగి పొందలేము. మరో జన్మ ఎత్త వలసిందే

Read more
error: Content is protected !!