మానవత్వం

(అంశం : “మానవత్వం”) మానవత్వం రచన: పుల్లూరి సాయిప్రియ ఒక పిల్లవాడు ప్రతిరోజు స్కూల్ కి వెళ్ళేవాడు. రోజు స్కూల్లో టీచర్లు చెప్పె విషయాలను ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ తాత కి చెప్పేవాడు.

Read more

తెలుగు వారసులము

తెలుగు వారసులము రచన:: పుల్లూరి సాయిప్రియ సృష్టి మొదలు నుండి.. ఏలాంటి మచ్చ లేని తెల్లని కాగితంలా.. మన మనస్సు ను పులకరించే చల్లదనంలా.. సంస్కృతం నుండి పురుడొసుకున్న నా భాష.. కోయిల

Read more

సృష్టి ఒక అద్భుతం

సృష్టి ఒక అద్భుతం రచన: పుల్లూరి సాయిప్రియ ఈ ప్రపంచం ఒక అద్భుతం రోజు రోజుకి మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. కొత్త కొత్త టెక్నాలాజిలతో రోజుకొ అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తున్నా.. మానవ మనుగడ

Read more

వంశవృక్షం

వంశవృక్షం రచన :: పుల్లూరి సాయిప్రియ అందమైన హరివిల్లును నింపుకున్న పొదరిల్లు.. కుటుంబ సంబందాలు..మనం పంచె మమతానురాగలకు పుట్టినీళ్లు.. ప్రేమ, అనురాగాలు, ఆప్యాయతలు, సరదాలు, వినోదాలు, విలువలు, సాంప్రదాయలు, జ్ఞానం, బుద్ది, కుశలతలు

Read more

మాటకారి పెళ్లాం

(అంశం: ” పెంకి పెళ్ళాం”) మాటకారి పెళ్లాం రచన :: పుల్లూరి సాయిప్రియ నాకుంది ఒ మొండి పెళ్ళాం అది ఎం చేస్తుందో ఒక్కోసారి దానికే తెలీదు ఎప్పుడు ఎదో ఒకదానికి లబ

Read more

నిజమైన ప్రేమ

నిజమైన ప్రేమ రచయిత :: పుల్లూరి సాయి ప్రియ అందమైన గులాబి పూలతో కూడిన ఒక నందనవనం. ఆ నందన వనంలో ఎన్నో సీతాకోకచిలుకలు, తుమ్మెదలు, అందమైన పక్షుల కిలకిలలతో ఆనందంగా విహారం

Read more

అంతులేని ఆవేదన

(అంశం:మానవత్వం ముసుగులో వ్యాపారం) అంతులేని ఆవేదన రచయిత :: పుల్లూరి సాయిప్రియ ఏ క్షణం ఏమి జరుగుతుందో తెలేని ఆయోమయంలో ఉన్న మాములు సమాన్య మానవులము మేము.. అంతులేని ఆవేదన మాలో.. అంతం

Read more

అంతులేని ఆవేదన

అంతులేని ఆవేదన రచయిత :: పుల్లూరి సాయిప్రియ ఏ క్షణం ఏమి జరుగుతుందో తెలేని ఆయోమయంలో ఉన్న మాములు సమాన్య మానవులము మేము.. అంతులేని ఆవేదన మాలో.. అంతం లేని కరొన బారినుండి

Read more

బహుమతి

 బహుమతి రచయిత :: పుల్లూరి సాయిప్రియ ఈ భూమి పై బ్రతకడానికి , పొట్ట కూటి కోసం కష్టపడుతూ .. కూలి పని చేసుకుంటూ ఉన్న ఓ తల్లి. ఆ తల్లికి ఎవరు

Read more
error: Content is protected !!