ఒకరులేక తానులేడు

ఒకరులేక తానులేడు రచన: స్వయం ప్రభ రాతిని నాతిగ మలచిన శ్రీరాముడు తండ్రి మాటకై సీతమ్మను వెంటబెట్టుకొని లక్ష్మణుడితో కలసి అడవులకు వెడలినాడు..   బంగారు జింకకై వెడలి భామను  పోగొట్టుకొని పామరుడై

Read more

రామాయణం .. విలువులను నేర్పే గురువు

రామాయణం .. విలువులను నేర్పే గురువు రచన:: ధన లక్ష్మి రాముడిలో ఏమంత గొప్పదనం ఉంది?   మాయలు మంత్రాలు చూపించలేదు. విశ్వరూపం ప్రకటించలేదు.   జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు… జరగరాని సంఘటనలు..

Read more

రామ తారక దశరథ రాజ తనయ

రామ తారక దశరథ రాజ తనయ పుత్రకామేష్ఠి యాగము ఫలితమై కౌసల్యకు పుత్రోత్సాహం కలిగించి ముగ్గురమ్మలకు ప్రీతి పాత్రుడై సోదరులకు తోడు నీడై వశిష్ఠుల వారి ఆశీర్వాదం పొంది విశ్వామిత్ర మహర్షి వెనుక  

Read more

పవిత్ర బంధం

పవిత్ర బంధం రచన ::రేఖ కొండేటి “మైత్రీ! నువ్వన్నట్టే చదివించాం, నీ కోరిక మేరకు ఉద్యోగం చెయ్యనిచ్చాం. ఇకనైనా పెళ్ళి చేస్కో” అమ్మ మాట కరుగ్గా ఉండే సరికి ఏం చెప్పాలో తెలీక

Read more

మూలాలు

మూలాలు రచన :: మంగు కృష్ణకుమారి ఒక తరం ముందు: “పెద్దబాబూ, మనింటి పరిస్థితులు చూస్తున్నావు కదూ” మాధవయ్య గారు భారంగా అన్నారు. నలుగురు కొడుకులు, ఐదుగురు కూతుళ్ళు అతనికి. దివాకరం పెద్దకొడుకు.

Read more

బోధించి తీరవలసిన పాఠం

బోధించి తీరవలసిన పాఠం వయసుడిగిన తల్లిదండ్రులను వీథుల పాల్జేసి బ్రతికుండగానే పున్నామ నరకం చూపించే పుత్రులు…   విద్య నేర్పే గురువులను  హేళన చేసే విద్యార్థులు… ప్రక్కన సౌందర్యదార ఉన్నా ప్రక్కచూపులు చూసే

Read more

రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు

రామాయణం నేర్పే జీవితపాఠాలు అన్నదమ్ముల మధ్య అనుబంధమైన…  భార్య భర్తల బంధమైన…  పితృవాక్య పరిపాలనైన…  స్నేహితుల మధ్య వారధి కైనా…  మంచికైనా… చెడుకైనా …  ఒకే ఒక కథ…  అదే రామాయణ కథ. 

Read more

శ్రీరాముడు

శ్రీరాముడు దశరథ మహారాజుకి కన్నుల పంట ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొండ కైకమ్మ పెంచిన గారాల పట్టి అనుజులకు మార్గదర్శి శ్రీరామచంద్రుడు   పితృవాక్య పరిపాలకుడు గురువుకి ప్రియతమ శిష్యుడు ధర్మపత్ని మనసెరిగిన

Read more

నేటి రామ రాజ్యం

🙏నేటి రామ రాజ్యం🙏 రచన:: విజయ మలవతు యాగఫలముగా జనియించిన రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుజ్ఞుల మధ్య సోదర ప్రేమకు నిదర్శనం రామరాజ్యాన…. ఆస్తి పాస్తులకై ప్రాణాలే బలి కోరుకునే సోదరులే నేటి

Read more
error: Content is protected !!