ఫలితాలు

ఫలితాలు తపస్వి మనోహరం మొట్ట మొదటిసారి నిర్వహించిన ఉగాది కథల పోటీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న రచయితలందరికీ ధన్యవాదాలు . రచయితల స్పందన ఆనందదాయకంగా ఉంది. పోటికీ వచ్చిన రచనల ఎంపికలో న్యాయ నిర్ణేతలకు

Read more

ఉగాది కథల పోటీ

ఉగాది కథల పోటీ(పోటీ ముగిసింది…🙏🙏) అందరికి నమస్కారం తపస్వి మనోహరం ఆధ్వర్యంలో మొదటిసారి నిర్వహిస్తున్న ఉగాది కథల పోటీ కోసం మీ రచనలను ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రతి రచయిత రెండు కథలు వరకు పంపవచ్చు.

Read more
error: Content is protected !!